Thanh Hóa: Huyện Hoằng Hóa muốn lập quy hoạch khu đô thị sinh thái ven sông

Tỉnh Thanh Hóa vừa có chỉ đạo về việc giao tham mưu chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái ven sông Hoằng Hóa.

UBND huyện Hoằng Hóa mới đây có công văn gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị sinh thái ven sông Hoằng Hóa.

Về vấn đề này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu đề nghị của UBND huyện Hoằng Hóa, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/8.

Vào tháng 4/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoàng Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070.

Theo quyết định, phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính huyện Hoằng Hóa, bao gồm 37 đơn vị hành chính (36 xã và một thị trấn), tổng diện tích 203,8 km2, dự báo quy mô dân số toàn huyện đến năm 2030 là 283.918 người; đến năm 2040 sẽ đạt khoảng 343.389 người, trong đó, dân số đô thị khoảng 240.372 người.

Vùng huyện Hoằng Hoá được quy hoạch trở thành cửa ngõ quan trọng của vùng trung tâm đô thị TP Thanh Hóa - TP Sầm Sơn. Đây sẽ là vùng phát triển về kinh tế biển, trong đó thế mạnh là phát triển dịch vụ thương mại, du lịch và thủy sản, phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Theo định hướng phát triển không gian vùng, trên cơ sở hai vùng phát triển của tỉnh TP Thanh Hóa - TP Sầm Sơn; thị xã Bỉm Sơn) để phát triển các đô thị ở khu vực cửa ngõ phía bắc, phía nam, phía đông và khu vực trung tâm.

Bên cạnh đó, hình thành các tuyến đường kết nối trung tâm xã trên cơ sở một số đoạn đã có và xây dựng mới một số đoạn để hoàn chỉnh kết nối giao thông toàn huyện; ưu tiên kết nối khu vực trung tâm và hướng về phía đông để phát triển khu vực ven biển, kiểm soát phát triển theo các giai đoạn.

Ngoài ra, huyện Hoằng Hóa sẽ hình thành ba tiểu vùng. Trong đó, tiểu vùng 1 (vùng đồng) gồm 13 xã: Hoằng Xuân, Hoằng Phượng, Hoằng Giang, Hoằng Hợp, Hoằng Quý, Hoằng Phú, Hoằng Quỳ, Hoằng Cát, Hoằng Xuyên, Hoằng Sơn, Hoằng Trinh, Hoằng Trung, Hoằng Kim, nằm phía tây bắc sông Lạch Trường. Tiểu vùng này được định hướng trở thành vùng trọng điểm về sản xuất nông nghiệp của huyện (lúa, rau màu an toàn....), phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề (da giầy, may mặc...), nông nghiệp an toàn và công nghệ cao, thủy sản, chăn nuôi gia súc.

Tiểu vùng 2 (vùng trung tâm) gồm 15 xã: Hoằng Đạt, Hoằng Hà, Hoằng Đạo, Hoằng Thắng, Hoằng Đồng, Hoằng Đức, Hoằng Thịnh, Hoằng Lộc, Hoằng Thành, Hoằng Trạch, Hoằng Tân, Hoằng Châu, Hoằng Thái, Hoằng Thắng, Hoằng Lưu và thị trấn Bút Sơn, nằm giữa sông Cung và sông Lạch Trường. Vùng này sẽ là trung tâm hành chính của huyện.

Theo quy hoạch, tiểu vùng 2 sẽ được đẩy mạnh việc mở rộng thị trấn, xây dựng khu thị trấn Bút Sơn, đô thị Thịnh Lộc và hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại tổng hợp.

Tiểu vùng 3 (vùng ven biển) gồm 8 xã: Hoằng Trường, Hoằng Hải, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, Hoằng Phụ, Hoằng Đông, Hoằng Yến, Hoằng Phong. Vùng này được định hướng phát triển về du lịch nghỉ mát, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, trung tâm dịch vụ thương mại, đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy - hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá gắn với tiểu thủ công nghiệp, làng nghề.

Về quy hoạch vùng, định hướng đến năm 2030, huyện Hoằng Hóa tập trung phát triển đô thị trên địa bàn huyện theo các tiêu chí đô thị loại IV, trong đó, ưu tiên phát triển 5 đô thị, dự báo dân số đô thị toàn huyện là 145.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 50%, nhu cầu đất xây dựng đô thị 2.000 – 2.200 ha.

Trong đó, đến năm 2025 hình thành 4 đô thị, gồm: thị trấn Bút Sơn, đô thị Hải Tiến, đô thị Phú Quý, đô thị Thịnh Lộc; từ năm 2025 – 2030, hình thành thêm đô thị Thanh Ngọc, đến năm 2030, huyện đạt tiêu chí đô thị loại IV; đến năm 2040, tiếp tục tập trung phát triển các đô thị trên địa bàn huyện, dự báo dân số đô thị toàn huyện là 240.372 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 70%, toàn huyện đạt tiêu chí đô thị loại III.

Định hướng sau năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070, Hoằng Hóa được xây dựng trở thành thị xã.

chọn
Tiến độ dự án Bình Giang hơn nghìn tỷ của doanh nghiệp nhà HUD tại Hải Dương
Hudland - công ty con của HUD đang triển khai 2 dự án, trong đó có khu dân cư 1.224 tỷ đồng tại huyện Bình Giang, Hải Dương. Dự án này hiện đã cơ bản hoàn thành các hạng mục giai đoạn 1.