Thanh Hóa sắp có KĐT nông nghiệp sinh thái 100 ha phía đông cao tốc Bắc Nam tại huyện Đông Sơn

Khu đô thị nông nghiệp sinh thái tại khu vực phía đông tuyến đường cao tốc Bắc Nam (huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) có diện tích nghiên cứu khoảng 100 ha.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng, UBND huyện Đông Sơn và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa về việc giao nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị nông nghiệp sinh thái tại huyện Đông Sơn.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị nông nghiệp sinh thái tại khu vực phía đông tuyến đường cao tốc Bắc Nam (thuộc huyện Đông Sơn, diện tích nghiên cứu khoảng 100ha).

Phương án quy hoạch chi tiết được yêu cầu phải phù hợp với định hướng quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040 được duyệt.

Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm hướng dẫn trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa tổ chức triển khai thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định.

Đầu tháng 7 vừa qua, tỉnh Thanh Hóa cũng vừa ra văn bản đồng ý chủ trương lập quy hoạch khai thác quỹ đất 4 khu đất hơn 166 ha tại hai xã Đông Văn và Đông Thịnh, huyện Đông Sơn; phường Đông Tân, TP Thanh Hóa.

Năm 2019, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa (TP Thanh Hóa mở rộng), tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040. Theo đó, đô thị Thanh Hóa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thanh Hóa; đô thị tỉnh lỵ phát triển dịch vụ đa ngành, đa lĩnh vực...

Theo phê duyệt, phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính TP Thanh Hóa và toàn bộ địa giới hành chính huyện Đông Sơn. Quy mô diện tích khu vực lập quy hoạch khoảng 232,64 km2.

Việc quy hoạch mở rộng đô thị nhằm thu hút đầu tư, phát triển đa dạng các ngành công nghiệp và dịch vụ thương mại, du lịch văn hóa - lịch sử - sinh thái với định hướng phát triển đô thị mạnh về dịch vụ, phát triển các quỹ đất để phát triển nhà ở và thị trường bất động sản; hoàn thiện và nâng cao chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối, hệ thống hạ tầng xã hội.


chọn
Lộ trình sáp nhập huyện Yên Dũng vào TP Bắc Giang
Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang yêu cầu bám sát và thực hiện tốt việc sáp nhập huyện Yên Dũng vào TP Bắc Giang.