Thêm khu đô thị thương mại gần 400 ha tại Móng Cái, Quảng Ninh

Khu đô thị thương mại dịch vụ - thể dục thể thao Hải Hòa có tổng diện tích nghiên cứu gần 399 ha, thuộc phân khu A3.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định phê duyệt Nhiệm vụ qui hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị thương mại dịch vụ - thể dục thể thao Hải Hòa tại phường Hải Hòa, TP Móng Cái.

Theo đó, khu vực lập qui hoạch có tổng diện tích nghiên cứu gần 399 ha, nằm trong phân khu A3 (Khu công nghiệp Hải Yên và xã Hải Xuân, thuộc Qui hoạch chung Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái).

Ranh giới cụ thể: Phía Bắc và Đông giáp khu hợp tác kinh tế qua biên giới (Khu A4.1 theo qui hoạch chung năm 2015), phía Nam giáp đường ven biển Hải Hà – Móng Cái (theo qui hoạch chung năm 2015), phía Tây giáp đường dẫn cầu Bắc Luân II.

Đây sẽ là khu đô thị dịch vụ tổng hợp với nhiều loại hình hoạt động, gồm thương mại dịch vụ, thể dục thể thao, công viên sinh thái và nhà ở; là khu liên hợp thể dục thể thao của TP Móng Cái; là Khu trung tâm hành chính, văn hóa, xã hội của phường Hải Hòa và dịch vụ đô thị hỗn hợp cao cấp kết hợp cải tạo khu dân cư hiện hữu.

Mục tiêu của dự án nhằm cụ thể hóa Qui hoạch phát triển kinh tế xã hội Khu kinh tế (KKT) cửa khẩu và qui hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Bên cạnh đó, hình thành Khu đô thị thương mại dịch vụ - thể dục thể thao hiện đại, đồng bộ theo hướng phát triển bền vững và bảo vệ môi trường và là biểu tượng của Khu kinh tế của khẩu Móng Cái; xây dựng khu liên hợp thể dục thể thao và công viên cây xanh kiểu mẫu, hiện đại phục vụ sinh hoạt văn hoá của người dân,...

Dự kiến, khu vực lập qui hoạch sẽ có 7 khu chức năng, bao gồm: Khu phức hợp Thể dục thể thao chăm sóc sức khỏe; Khu du lịch sinh thái và bảo tồn cảnh quan rừng ngập mặn; Khu trung tâm hành chính phường Hải Hòa; Khu dân cư hiện trạng; Khu nhà ở xã hội; Khu trung tâm thương mại và dịch vụ hỗn hợp; Khu đô thị mới.

UBND TP Móng Cái là đơn vị tổ chức lập qui hoạch đồ án, cơ quan thẩm định là Sở Xây dựng và cơ quan phê duyệt là UBND tỉnh Quảng Ninh. Đồ án sẽ được lập song song với quá trình UBND TP Móng Cái triển khai lập điều chỉnh qui hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu Móng Cái và đồ án qui hoạch phân khu khu vực.

Quảng Ninh sắp có khu đô thị thương mại gần 400 ha tại Móng Cái - Ảnh 1.

Định hướng phát triển không gian Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh. (Ảnh: mongcai.gov.vn)

Theo quyết định phê duyệt Qui hoạch chung Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái được Thủ tướng phê duyệt năm 2015, KKT cửa khẩu Móng Cái gồm toàn bộ TP Móng Cái (bao gồm 17 đơn vị hành chính).

Dự kiến qui mô dân số đến năm 2030 khoảng 340.000 người - 350.000 người; trong đó dân số đô thị khoảng 293.000 người, dân số nông thôn khoảng 47.000 người.

Về qui mô đất đai, dự kiến đến năm 2030, đất xây dựng đô thị khoảng 10.400 ha, bình quân 354 m2/người. Trong đó, đất dân dụng khoảng 2.500 ha, bình quân 85,3 m2/người; đất ngoài dân dụng khoảng 7.900 ha.

KKT sẽ phát triển theo mô hình và cấu trúc không gian theo hướng 1 trục 2 vùng (phía Bắc và phía Nam) với 3 trung tâm (1 trung tâm hạt nhân là đô thị tích hợp mới và 2 trung tâm động lực là trung tâm Khu công nghiệp Cảng biển Hải Hà và TP cửa khẩu Móng Cái).

Cấu trúc không gian được chia thành 5 khu vực phát triển chính. Trong đó, Khu công nghiệp Hải Yên và xã Hải Xuân (Khu vực A3) sẽ xây dựng hoàn chỉnh Khu công nghiệp Hải Yên với xu hướng chuyển dần sang công nghiệp sạch. 

Đồng thời, khu vực sẽ nghiên cứu bố trí một số cụm công nghiệp qui mô nhỏ, trên cơ sở đánh giá điều kiện thực tế và nhu cầu đầu tư xây dựng bảo đảm yêu cầu về môi trường. Hình thành không gian cây xanh mật độ lớn tại khu vực xã Hải Xuân để tạo vành đai xanh bao quanh và giới hạn sự phát triển của khu vực đô thị trung tâm.

chọn
Châu Thành đã chuẩn bị gì để trở thành trung tâm đô thị - công nghiệp của Hậu Giang?
Theo quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, Châu Thành được định hướng là trung tâm phát triển về công nghiệp và đô thị trong trung và dài hạn. Địa phương này nằm trên tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và đang có hàng loạt dự án BĐS lớn nhỏ hiện diện.