Thủ tướng cho phép điều động nhân sự giỏi từ các bộ, ngành, tập đoàn về làm việc cho Ủy ban quản lí vốn Nhà nước

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo đối với vấn đề thu hút cán bộ, nhân lực trình độ chuyên môn giỏi, và cho phép Ủy ban quản lí vốn nhà nước làm việc với các bộ trưởng để điều động nhân sự từ các bộ, ngành, thậm chí cả các tập đoàn, tổng công ty về làm việc tại đây.

Ủy ban không thể là một cấp hành chính tạo gánh nặng cho doanh nghiệp

Ngày 17/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì họp thường trực Chính phủ với Ủy ban Quản vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định việc thành lập Ủy ban là một chủ trương lớn của Đảng, nhằm tách chức năng quản Nhà nước ra khỏi chức năng đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, và các đơn vị cần quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương này.

Theo Thủ tướng, Ủy ban không thể là cơ quan quan liêu kiểu cũ, không thể là một cấp hành chính tạo gánh nặng cho doanh nghiệp, mà cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển tốt hơn nữa. Trong kinh tế thị trường, thời cơ là quan trọng, Ủy ban cần trả lời nhanh, quyết đáp nhanh những vấn đề tập đoàn, tổng công ty xin ý kiến.

NQH02491

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu).

"Điều quan trọng hiện nay là cần rút kinh nghiệm những vấn đề đặt ra đối với Ủy ban sau 10 tháng hoạt động. Trong đó có 2 việc cấp bách là phối hợp chặt chẽ, tập trung tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc trong xử lí các vấn đề của các tập đoàn, tổng công ty đã chuyển giao về Ủy ban".

"Việc thứ hai là kiện toàn tổ chức, tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ủy ban", Thủ tướng nói.

Thủ tướng đồng thời nhấn mạnh vai trò của kinh tế Nhà nước, cụ thể là doanh nghiệp Nhà nước, trong đó có 19 tập đoàn, tổng công ty được bàn giao sang Ủy ban, với số vốn 2,3 triệu tỉ đồng.

Thủ tướng yêu cầu Ủy ban cần chủ động hơn, đổi mới cách làm, linh hoạt, sáng tạo, vận dụng tốt, đúng quy định của pháp luật trong xử lí các vấn đề cụ thể đối với các tập đoàn, tổng công ty.

Cho phép điều động nhân sự từ bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty 

Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban và tiếp thu các ý kiến, Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Ủy ban và các bộ, ngành liên quan đánh giá rõ kết quả hoạt động của Ủy ban. Các tập đoàn phần lớn làm ăn có lãi. Doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty thời gian qua đã tăng 15%, lợi nhuận trước thuế tăng hơn 21%, nộp ngân sách tăng trên 31%.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo đối với các kiến nghị cụ thể của Ủy ban, như vấn đề thu hút cán bộ, nhân lực có trình độ chuyên môn giỏi, phải chọn con người tốt, cả đạo đức, tác phong, tinh thông chuyên môn nghiệp vụ; cho phép Ủy ban làm việc với các bộ trưởng để điều động nhân sự từ các bộ, ngành, thậm chí cả các tập đoàn, tổng công ty.

sciccothethuveitnhat18300tydongtubanvonvinamilknamnay147982481926714798280084571487746766312

Có 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước được bàn giao sang Ủy ban, với số vốn 2,3 triệu tỉ đồng.

Thủ tướng nhất trí Chính phủ, các bộ cần có cơ chế phân cấp mạnh hơn cho tập đoàn, tổng công ty trên cơ sở đề nghị của Ủy ban.

Định hướng nhiệm vụ của Ủy ban thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, trong đó có thể chế tạo điều kiện, khắc phục vướng mắc, bất cập kéo dài đối với các tập đoàn, tổng công ty. Tiếp tục hoàn thiện quy định, quy chế nội bộ, rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, lưu ý bố trí đúng người, đúng việc, công tâm trong công tác cán bộ.

Hoàn thành kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn 

Thủ tướng cũng lưu ý Ủy ban đẩy mạnh cơ cấu lại, tập trung vào những lĩnh vực then chốt, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, lĩnh vực các thành phần kinh tế khác không đầu tư được, hoặc là các lĩnh vực Nhà nước cần phải nắm. Ủy ban cần kịp thời hơn nữa trong phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh các tập đoàn, tổng công ty, khẩn trương xử lí với các đề nghị của các tập đoàn, tổng công ty trình Ủy ban.

Một trong những vấn đề quan trọng Thủ tướng yêu cầu là hoàn thành kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn niêm yết trên thị trường chứng khoán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

"Đặc biệt, trách nhiệm của các đồng chí là phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện phát triển, nhưng tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản Nhà nước trong quá trình hoạt động kinh doanh, quá trình sắp xếp cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước, sử dụng vốn Nhà nước, phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng tiêu cực, lạm dụng chức vụ quyền hạn đối với các tập đoàn, tổng công ty", Thủ tướng nói.

Về vướng mắc của các tập đoàn, tổng công ty, Thủ tướng cho rằng cần nâng cao trình độ quản trị, điều hành tập đoàn, tổng công ty; tách bạch rõ ràng giữa hội đồng quản trị, hội đồng thành viên và tổng giám đốc điều hành. Các tập đoàn, tổng công ty cần có bộ phận nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu thị trường, quản dự án, tránh tình trạng "nóng đâu phủi đấy".

chọn