Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt thị trường bất động sản

Về thị trường bất động sản và nhà ở, Thủ tướng yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ thị trường này

Thủ tướng Chính phủ vừa kí kế hoạch phân công Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các nội dung để tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách và công cụ quản lí trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí nhà nước về xây dựng theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc về điều kiện kinh doanh, bảo đảm tính ổn định, thống nhất, điều chỉnh được các hoạt động xây dựng trong thực tiễn, phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Về công tác qui hoạch xây dựng, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng và UBND các tỉnh, TP triển khai một số công việc cụ thể nhằm nâng cao chất lượng qui hoạch; bảo đảm việc lập và triển khai đồng bộ các loại qui hoạch; rà soát, đánh giá và xử lí các qui hoạch bị điều chỉnh sai qui định; hoàn thiện và thực hiện qui hoạch không gian ngầm, không gian trên cao; xây dựng cổng thông tin qui hoạch xây dựng quốc gia. 

Bên cạnh đó, các bộ, ngành liên quan và các địa phương sớm xây dựng chiến lược phát triển đô thị quốc gia; hoàn thiện các công cụ về quản lí phát triển đô thị và đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng đô thị; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lí đô thị; xây dựng hệ thống thông tin về quản lí phát triển đô thị.

Đáng chú ý, về thị trường bất động sản và nhà ở, Thủ tướng yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ thị trường này; thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp; nâng cao hiệu quả quản lí, sử dụng và thúc đẩy việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; thúc đẩy xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu về thị trường bất động sản và nhà ở...

chọn
Liên danh Vinhomes đăng ký làm khu đô thị ven Vịnh Cam Ranh hơn 3,5 tỷ USD
Liên danh CTCP Đầu tư Cam Ranh - CTCP Vinhomes - CTCP Giải pháp Năng lượng Vines là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án khu đô thị ven Vịnh Cam Ranh.