Thừa Thiên Huế sắp đấu giá 24 lô đất ở tại thị xã Hương Thủy, khởi điểm từ 1,1 tỷ đồng/lô

24 lô đất tại thị xã Hương Thủy sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 22/7 tới đây.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Hương Thủy phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất gồm 24 lô đất tại khu Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ 04, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy.

Tổng diện tích quỹ đất là 4.338,5 m2 (từ 160 m2 đến 222,7 m2). Giá khởi điểm từ 7,2 triệu đồng đến 8,8 triệu đồng/m2, từ 1,15 tỷ đồng đến gần 2 tỷ đồng/lô. Tổng giá khởi điểm hơn 32 tỷ đồng. Tiền đặt trước từ 230,4 triệu đồng đến gần 392 triệu đồng/lô.

 24 lô đất sắp được bán đấu giá.

Thời gian xem tài sản từ ngày ra thông báo đến ngày 19/7 tại khu Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ 04, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy.

Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày ra thông báo cho đến ngày 19/7 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chuỗi Giá Trị. Từ 8h đến 11h ngày 19/7 tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Hương Thủy.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Chuỗi Giá Trị từ ngày 19/7 đến ngày 21/7.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên vào lúc 8h ngày 22/7 tại Hội trường UBND phường Thủy Lương.

Chi tiết liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Chuỗi Giá Trị, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, TP Huế. SĐT: 02343.895995.

chọn
5 điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030: Thêm một thành phố, lập khu kinh tế 5.300 ha
Đưa thị xã Kinh Môn lên thành phố; phát triển khu kinh tế 5.300 ha; quy hoạch mới 21 khu công nghiệp và hai tuyến dường sắt... là một số điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.