Tags

Giá đất Huế

Tìm theo ngày
Giá đất Huế

Giá đất Huế

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được ban hành theo Quyết định 80/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 65.000.000 đồng/m2.

Trong đó, giá đất ở đô thị cao nhất là 65 triệu đồng/m2 đối với vị trí 1, loại đường 1A thuộc địa bàn TP Huế. Giá đất từ 200.000 đồng/m2 đến 9,2 triệu đồng/m2 tại các địa phương lân cận. Giá đất nông nghiệp vị trí 1 ở vùng đồng bằng cao nhất là 30.000 đồng/m2.

Bảng giá đất Thừa Thiên Huế áp dụng trong trường hợp nào?

Giá các loại đất theo khung nhà nước được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp sau:

- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

- Tính thuế sử dụng đất;

- Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

- Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.