Tiến độ 14 dự án BĐS gần 69.000 tỷ đồng tại Phú Thọ

Năm 2022, tỉnh Phú Thọ triển khai 18 dự án trọng điểm, trong đó có 14 dự án khu công nghiệp, khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn.