Tiền Giang dự kiến phát triển 27 CCN đến 2030

Theo Quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng 2030, toàn tỉnh sẽ có 27 CCN được quy hoạch với diện tích trên 1.000 ha.

 Cụm công nghiệp Gia Thuận 1, tỉnh Tiền Giang. (Ảnh: Báo Thanh niên)

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang, ngày 18/10, lãnh đạo tỉnh đã có buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư nhằm đánh giá tình hình quy hoạch và phát triển các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo Quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, toàn tỉnh có 27 CCN được quy hoạch với diện tích trên 1.000 ha.

Hiện có, 5 CCN (Trung An, Tân Mỹ Chánh, Song Thuận, An Thạnh, Gia Thuận 1) đang hoạt động với diện tích gần 159 ha, với tổng vốn đầu tư kinh doanh hạ tầng đăng ký là 422 tỷ đồng và đã kêu gọi được 79 dự án thứ cấp (trong đó có 6 dự án FDI), với tổng vốn đầu tư tổng vốn đầu tư đăng ký trên 2.300 tỷ đồng và 150 triệu USD.

Diện tích đất cho thuê là 89 ha/120 ha, chiếm tỷ lệ 74% diện tích đất công nghiệp cho thuê, tạo việc làm cho trên 21.700 lao động. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 4 CCN (Tân Lý Đông, Mỹ Phước Tây, Thạnh Tân, Gia Thuận 2) đang triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư hạ tầng, tổng diện tích là 199 ha, với tổng vốn đầu tư kinh doanh hạ tầng đăng ký là trên 1.091 tỷ đồng.

Chủ đầu tư hạ tầng các CCN là các doanh nghiệp ngoài nhà nước đăng ký đầu tư. Ngoài ra, UBND tỉnh phê duyệt quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư các CCN, gồm: CCN Mỹ Lợi (thị xã Gò Công); CCN Long Bình, CCN Vĩnh Hựu (huyện Gò Công Tây).

Trong quá trình triển khai quy hoạch các CCN trên địa bàn tỉnh cũng gặp không ít khó khăn về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển CCN chưa đủ hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư; kinh phí hỗ trợ, việc di dời các doanh nghiệp vào CCN còn gặp nhiều khó khăn; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tái định cư còn vướng mắc làm chậm tiến độ triển khai thực hiện dự án của các chủ đầu tư hạ tầng.

Ngoài phát triển các cọm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, hồi tháng 5, UBND huyện Tân Phước và CTCP Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc đã công bố quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Tân Phước 2, huyện Tân Phước.

Khu công nghiệp Tân Phước 2 có diện tích 300 ha. Tiến độ dự kiến khoảng 3 năm sau khi lựa chọn nhà đầu tư. 

Về tính chất, đây là khu công nghiệp tổng hợp đa ngành, xây dựng hạ tầng kỹ thuật với công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ nhằm đáp ứng nhu cầu quy mô sử dụng đất của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

chọn
Hà Nội thông qua thành lập quận Gia Lâm
Sáng 22/9/2023, tại kỳ họp thứ mười ba HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập quận Gia Lâm.