Tiếp tục kiểm tra việc nhập khẩu ô tô biếu, tặng

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa tiếp tục có ý kiến chỉ đạo về tình hình nhập khẩu xe ô tô theo diện quà biếu, quà tặng.
tiep tuc kiem tra viec nhap khau o to bieu tang

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo rà soát, thu thuế đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật đối với các xe ô tô nhập khẩu biếu, quà tặng, không chỉ trong năm 2016 mà cần mở rộng thời gian các năm trước đây có liên quan. Đồng thời, làm rõ và đề xuất xử lý trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với xe ô tô nhập khẩu (trong đó có loại hình quà biếu, quà tặng).

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát tổng thể các quy định hiện hành về hải quan, xuất nhập khẩu, nhất là về tình hình nhập khẩu ô tô, các loại tài sản có giá trị khác dạng quà biếu, quà tặng. Từ đó có các giải pháp phù hợp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, sớm khắc phục các kẽ hở, nhất là về khai báo trị giá tính thuế hải quan và lợi dụng chính sách để trốn lậu thuế. Tổng hợp và báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trong tháng 12/2016.

Đây là lần thứ 2 Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có chỉ đạo rà soát, kiểm tra về hiện tượng gian lận trong nhập khẩu xe ô tô biếu tặng theo báo Tiền Phong phản ánh trước đó.

chọn