Tín dụng bất động sản tăng chậm trong 6 tháng đầu năm 2021

Ngân hàng Nhà nước thông tin, trong 6 tháng đầu năm, tín dụng bất động sản tăng chậm chủ yếu do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Điều này khiến các hoạt động đầu tư giảm mạnh. Mức tăng tín dụng bất động sản thấp hơn đà tăng trưởng tín dụng bình quân 5,1%.

Trong tháng 3 và 4, giá bất động sản tăng đột biến trên diện rộng, đặc biệt là giá đất nền. Tuy nhiên, sau khi Chính phủ có chỉ đạo quyết liệt, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra phân tích, cảnh báo rủi ro tiềm ẩn trong đầu tư bất động sản nên giá đất nền tại một số địa phương hiện giảm tương đối nhiều so với tháng 3 và 4. 

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước vẫn kiểm soát chặt tín dụng bất động sản, nhưng vẫn yêu cầu các tổ chức tín dụng đánh giá lại, kiểm soát chặt chẽ tăng trưởng tín dụng trong từng lĩnh vực.

Với chứng khoán, tính đến hết tháng 6, tín dụng vào lĩnh vực này dự kiến đạt 46.700 tỷ đồng, chỉ tăng 400-500 tỷ đồng so với tháng 4 và 5, trong khi thị trường chung tăng lên, dẫn đến tỷ trọng cho vay lĩnh vực này vẫn ở mức thấp so với tổng dư nợ. 

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ hoạt động cho vay, sử dụng vốn, mục đích vay…, đặc biệt là việc lách luật để cho vay đầu tư chứng khoán. Việc này nhằm bảo đảm an toàn, tránh những rủi ro, hậu quả nghiêm trọng trong lĩnh vực này cũng như hệ thống ngân hàng.

chọn
Khánh Hoà dự kiến đấu giá hơn 500 khu đất
Riêng Trung tâm phát triển quỹ đất Khánh Hoà dự kiến thực hiện đấu giá quyền sử dụng 344 khu đất, lô đất, có tổng diện tích gần 93.700 m2.