Tỉnh Đồng Nai giao đất tại một số dự án không đúng quy định

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, công tác quản lý sử dụng đất và tình hình triển khai một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có một số hạn chế, thiếu sót với số tiền sai phạm được xác định là hơn 335 tỷ đồng.
Sử dụng đất ở Đồng Nai để xảy ra sai phạm hơn 335 tỷ đồng - Ảnh 1.

Theo kết luận thanh tra, việc miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản đối với dự án Khu công nghiệp Amata thuộc CTCP đô thị Amata Biên Hòa khi chưa đủ điều kiện miễn giảm theo quy định. (Ảnh: Báo Đồng Nai).

Thanh tra Chính phủ đã ban hành thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng, công trình; công tác quản lý hoạt động khai thác cát trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo kết luận, công tác quản lý, sử dụng đất và tình hình triển khai một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có một số hạn chế, thiếu sót với số tiền sai phạm được xác định là hơn 335 tỷ đồng. Ngoài ra, nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đến 31/12/2018 cần được đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước là gần 154 tỷ đồng.

Một số hạn chế, thiếu sót được kết luận thanh tra chỉ ra như sau: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Đồng Nai và các đơn vị hành chính cấp huyện chậm được phê duyệt; có ba khu công nghiệp theo quy hoạch đến năm 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt nhưng chưa được thành lập. 

Một số dự án chậm thực hiện các thủ tục đầu tư, không triển khai đầu tư, triển khai đầu tư không đúng tiến độ; một số dự án chưa được chủ đầu tư ký quỹ theo quy định.

UBND tỉnh Đồng Nai giao đất với thời hạn sử dụng lâu dài tại một số dự án đầu tư không đúng quy định; quyết định điều chỉnh giảm diện tích đất đã giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư dự án Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại xã Bàu Cạn (huyện Long Thành) không đúng quy định; giao đất công cộng có mục đích kinh doanh tại dự án Trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng và căn hộ thị trấn Long Thành không đúng quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đồng Nai giao đất, cho thuê đất trồng lúa để nhà đầu tư thực hiện dự án nhưng trong quyết định không thể hiện cụ thể đất chuyên trồng lúa, dẫn đến gặp khó khăn trong việc xác định để thu tiền bảo vệ, phát triển đất chuyên trồng lúa. 

UBND tỉnh này giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng từ đất rừng sang mục đích khác để thực hiện 16 dự án đầu tư khi chủ đầu tư chưa lập phương án trồng rừng thay thế, hoặc chưa nộp tiền trồng rừng thay thế là chưa đúng quy định về bảo vệ và phát triển rừng; Quỹ trồng rừng thay thế tỉnh Đồng Nai thu tiền trồng rừng thay thế của 9 dự án theo đơn giá bình quân của rừng sản xuất là chưa đúng quy định.

Cũng theo kết luận thanh tra, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai giảm tiền thuê đất đối với ba dự án thuộc Khu liên hợp công nông nghiệp Dofico 3 không đúng quy định; miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản đối với dự án Khu công nghiệp Amata thuộc CTCP đô thị Amata Biên Hòa khi chưa đủ điều kiện miễn giảm theo quy định; chưa thu tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định đối với 4 dự án gồm: Dự án Mỏ đá Tân Cang 7, Tân Cang 9; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Amata; dự án khu dân cư theo quy hoạch xã Phước An, huyện Nhơn Trạch; dự án khu dân cư Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch,....

chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (8/6 - 14/6): Duyệt quy hoạch tỉnh Hưng Yên, sắp khởi công nhiều cao tốc
Sắp khởi công nhiều cao tốc; duyệt quy hoạch du lịch Việt Nam và quy hoạch tỉnh Hưng Yên; Hà Nội đang lập báo cáo khả thi xây cầu Tứ Liên... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.