Tình hình giải ngân các dự án trọng điểm có vốn đầu tư lớn tại Đà Nẵng

Báo cáo của Cục Thống kê TP Đà Nẵng cho biết, tính đến cuối tháng 11/2020, TP Đà Nẵng đã triển khai giải ngân đầu tư nhiều dự án trọng điểm, động lực. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân còn rất chậm so với tổng mức đầu tư.

Theo báo cáo của Cục Thống kê TP Đà Nẵng, trên địa bàn thành phố có nhiều dự án trọng điểm đang được đầu tư như: Dự án phát triển bền vững TP Đà Nẵng (hơn 8.200 tỉ đồng); Dự án khu công nghệ cao (hơn 8.800 tỉ đồng); Dự án cải thiện môi trường nước ph a đông quận Sơn Trà (hơn 1.400 tỉ đồng)...

Cụ thể, đối với dự án phát triển bền vững TP Đà Nẵng, đây là dự án gồm 5 hợp phần với tổng mức đầu tư 8.241 tỉ đồng trong đó vốn ngân sách nhà nước là 1.917 tỉ đồng, còn lại là nguồn vốn ODA của Ngân hàng thế giới. Tính đến cuối tháng báo cáo đã thực hiện được 4.800 tỉ đồng đạt 58,25% tổng mức đầu tư. Trong đó tháng 10/2020 thực hiện được 24,7 tỉ đồng, dự ước tháng 11/2020 thực hiện 45,5 tỉ đồng, cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo đạt 474,2 tỉ đồng.

Dự án khu công nghệ cao được thành lập vào tháng 10/2010 trên diện tích 1.129,7 ha tại hai xã xã Hòa Liên và Hòa Ninh, huyện Hòa Vang với tổng mức đầu tư dự kiến 8.841,1 tỉ đồng. 

Tính từ khi khởi công đến cuối tháng báo cáo dự án thực hiện được 2.847,5 tỉ đồng đạt 32,21% trên tổng mức dự kiến đầu tư. Trong đó tháng 10/2020 thực hiện được 31,1 tỉ đồng, dự ước tháng 11/2020 thực hiện 27,6 tỉ đồng, cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo đạt 414,9 tỉ đồng.

Đà Nẵng giải ngân các dự án trọng điểm có vốn đầu tư lớn hàng chục tỉ đồng đến đâu? - Ảnh 1.

Thi công công trình ven biển thuộc dự án phát triển bền vững TP Đà Nẵng. (Ảnh: Chu Lai).

Đối với dự án cải thiện môi trường nước phía đông quận Sơn Trà, tổng mức đầu tư cho dự án là 1.447 tỉ đồng. Tính từ khi khởi công đến cuối tháng báo cáo công trình đã thực hiện được 213,4 tỉ đồng đạt 14,75% so với tổng mức đầu tư.

Trong đó tháng 10/2020 không phát sinh, dự kiến tháng 11/2020 thực hiện được 37,9 tỉ đồng, cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo đạt 213,4 tỉ đồng.

Dự án bệnh viện Y học cổ truyền có tổng mức đầu tư cho dự án là 179 tỉ đồng. Tính từ khi khởi công đến cuối tháng báo cáo công trình đã thực hiện được 54 tỉ đồng đạt 30,15% so với tổng mức đầu tư. Trong đó tháng 10/2020 đạt 2,1 tỉ đồng, dự kiến tháng 11/2020 đạt 3 tỉ đồng, cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo đạt 21,3 tỉ đồng.

Dự án nâng cấp mở rộng cảng cá Thọ Quang tổng mức đầu tư cho dự án là 217,5 tỉ đồng. Tính từ khi khởi công đến cuối tháng báo cáo công trình đã thực hiện được 30,3 tỉ đồng đạt 13,93% so với tổng mức đầu tư. Trong đó tháng 10/2020 đạt 3,4 tỉ đồng, dự kiến tháng 11/2020 đạt 2,3 tỉ đồng, cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo đạt 26,7 tỉ đồng.

Dự án trọng điểm cuối cùng được báo cáo là Trung tâm tim mạch Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng giai đoạn 2, tổng mức đầu tư cho dự án là 279 tỉ đồng. Tính từ khi khởi công đến cuối tháng báo cáo công trình đã thực hiện được 123 tỉ đồng đạt 44,03% so với tổng mức đầu tư. Trong đó tháng 10/2020 đạt 6,5 tỉ đồng, dự ước tháng 11/2020 đạt 2 tỉ đồng, cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo đạt 113,6 tỉ đồng.

chọn