TP Bắc Giang đấu giá cho thuê khu đất thương mại dịch vụ hơn 13.000 m2, khởi điểm hơn 1,86 tỷ đồng/năm

Khu đất thương mại, dịch vụ 13.216 m2 để thực hiện Dự án khu thương mại - dịch vụ Xương Giang thuộc khu dân cư đường Xương Giang, TP Bắc Giang, có giá khởi điểm hơn 1,86 tỷ đồng/năm.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Phòng Tài chính - Kế hoạch TP Bắc Giang.

Cụ thể là quyền thuê 13.216 m2 đất thương mại, dịch vụ Nhà nước cho thuê 50 năm, trả tiền thuê đất hằng năm để thực hiện Dự án khu thương mại - dịch vụ Xương Giang thuộc khu dân cư đường Xương Giang, TP Bắc Giang.

Địa chỉ thửa đất tại các khu đất thương mại - dịch vụ gồm 19 phân lô (ký hiệu từ DV1 đến DV19) thuộc khu dân cư đường Xương Giang, phường Xương Giang, TP Bắc Giang.

Khách hàng chủ động xem đất từ ngày 24/2 đến ngày 10/3. Trên cơ sở đăng ký xem tài sản của khách hàng, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch TP Bắc Giang sẽ tổ chức hướng dẫn cho khách hàng xem khu đất trên thực địa vào ngày 2/3 đến ngày 3/3.

Hồ sơ được bán từ ngày 24/2 đến 16h30 ngày 10/3 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang.

Giá khởi điểm của tài sản là hơn 1,86 tỷ đồng/năm; tiền hồ sơ 3 triệu đồng/hồ sơ; tiền đặt trước 373,4 triệu đồng/hồ sơ; bước giá 18,67 triệu đồng/vòng.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ từ ngày 24/2 đến 16h30 ngày 10/3 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang.

Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 10/3 đến 16h30 ngày 14/3 vào tài khoản ngân hàng của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang.

Thời gian, địa điểm đấu giá vào 9h ngày 16/3 tại hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang, địa chỉ đường Lê lợi, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, điện thoại (0204) 3554.797 hoặc (0204) 3822.858.

chọn