TP Chi Linh, Hải Dương sắp đấu giá hàng trăm lô đất tại 7 khu dân cư, khởi điểm từ 5,3 triệu đồng/m2

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng 123 lô đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại các khu dân cư trên địa bàn TP Chí Linh từ 5,3 đến 25 triệu đồng/m2, tùy từng vị trí.

UBND TP Hải Dương vừa ban hành loạt văn bản về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại các khu dân cư trên địa bàn TP Chí Linh.

Cụ thể là 9 lô đất tại Khu dân cư Cầu Ruồi, phường Hoàng Tiến. Về mức giá, lô LK02.10 có diện tích 216,2 m2 có mức khởi điểm là 9,2 triệu đồng/m2; lô LK03.21 diện tích 110,5 m2 từ 10,2 triệu đồng/m2. 

7 lô (LK02.15, LK02.23, LK03.08 và từ lô LK03.16 đến lô LK03.19) có tổng diện tích 925 m2, giá khởi điểm là 10,8 triệu đồng/m2.

Tại vị trí quy hoạch Khu dân cư Trung tâm, phường Chí Minh có 7 lô đất sắp đấu giá. Cụ thể, lô LK-37 rộng 145,7 m2 có giá khởi điểm là 25 triệu đồng/m2. Lô LK-144 quy mô 98 m2, từ 13 triệu đồng/m2. Hai lô 200 m2 có giá 12,2 triệu đồng/2 và ba lô từ LK-213 đến LK-215 diện tích 360 m2 có giá khởi điểm là 13 triệu đồng/m2.

6 lô đất sắp đấu giá tại Khu dân cư Trại cá Ninh Giàng, phường Cổ Thành. Ba lô rộng 306 m2, khởi điểm 8,5 triệu đồng/m2. Hai lô có diện tích 233,7 m2 với giá khởi điểm là 11,3 triệu đồng/m2 và một lô 108 m2 từ 6 triệu đồng/m2.

Khu dân cư Nam Đông - Nam Đoài, phường Cổ Thành cũng chuẩn bị đấu giá 18 lô đất. Chi tiết gồm một lô BT-16 rộng 251,8 m2; giá khởi điểm là 8,5 triệu đồng/m2. Lô LK-16 diện tích 132,5 m2 với giá từ 7,5 triệu đồng/m2. Còn lại là 16 lô đất có tổng diện tích 1.764,3 m2; giá khởi điểm là 10,5 triệu đồng/m2. 

Tại Khu dân cư Đồng Triều, phường Đồng Lạc, hai lô đất có tổng diện tích 264 m2; khởi điểm là 9 triệu đồng/m2. 

 TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương. (Ảnh: Cổng TTĐT TP Chí Linh).

14 lô đất tại Khu tái định cư đường sắt Lim - Phả Lại, phường Phả Lại. Trong đó, hai lô diện tích 196 m2; giá từ 15,4 triệu đồng/m2.

4 lô đất rộng 392 m2 với mức giá khởi điểm là 12,7 triệu đồng/m2. Bảy lô diện tích 686 m2; khởi điểm 12,7 triệu đồng/m2 và một lô 104 m2 với giá khởi điểm là 13,5 triệu đồng/m2.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng 67 lô đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch các điểm, khu dân cư trên địa bàn phường Văn Đức, TP Chí Linh.

Cụ thể gồm 31 lô tại Khu dân cư Vĩnh Đại, phường Văn Đức (Con Nhạn 1, giai đoạn 2). Trong đó có một lô 195 m2, giá khởi điểm là 9 triệu đồng/m2. Bốn lô đất khác cũng có giá từ 9 triệu đồng/m2 với diện tích 644 m2. Bên cạnh đó là 26 lô đất rộng tổng 4.992 m2 với giá khởi điểm là 7 triệu đồng/m2.

12 lô tại Điểm dân cư số 3 Đông Xá, phường Văn Đức diện tích 2.397,8 m2 có giá khởi điểm là 5,3 triệu đồng/m2.

24 lô đất tại Điểm dân cư số 1 Đông Xá, phường Văn Đức quy mô 4.905,3 m2 có giá khởi điểm là 5,3 triệu đồng/m2. 

UBND tỉnh cho biết mức giá trên đã bao gồm chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo dự án được duyệt và tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Tuy nhiên, mức giá chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030: Lập khu kinh tế ven biển, đưa Cát Hải thành quận biển đảo
Quy hoạch sân bay quốc tế ở Tiên Lãng; huyện Cát Hải sẽ trở thành quận biển đảo; thành lập mới 20 khu công nghiệp và khu kinh tế ven biển phía nam... là một số điểm nổi bật về quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.