TP Hải Phòng đấu giá 38 lô đất ở tại huyện Thuỷ Nguyên, tổng khởi điểm hơn 101 tỷ đồng

38 lô đất tại khu Láng Ruốc, xã Ngũ Lão và thôn 4, xã Mỹ Đồng, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng, có tổng diện tích hơn 6.978 m2.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp TP Hải Phòng vừa ra thông báo đấu giá tài sản  của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thuỷ Nguyên.

Cụ thể là quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở gồm 38 lô đất tại khu Láng Ruốc, xã Ngũ Lão và thôn 4, xã Mỹ Đồng, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng. 38 lô đất có tổng diện tích hơn 6.978 m2; tổng giá khởi điểm hơn 101,07 tỷ đồng; tổng tiền đặt trước hơn 20,21 tỷ đồng.

Thời gian, địa điểm cho tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 12/7 đến ngày 26/7 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Hải Phòng và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thuỷ Nguyên.

Thời gian, địa điểm xem tài sản vào ngày 15/7 và ngày 16/7 (trong giờ hành chính) tại khu Láng Ruốc, xã Ngũ Lão và thôn 4, xã Mỹ Đồng, huyện Thuỷ Nguyên.

Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá từ khi nộp đủ hồ sơ đến ngày 26/7 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thuỷ Nguyên.

Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 24/7 đến ngày 26/7 (trong giờ hành chính).

Cuộc đấu giá được tổ chức từ 9h ngày 29/7 tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện Thuỷ Nguyên.

Thông tin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Hải Phòng, địa chỉ số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, TP Hải Phòng; điện thoại (0225) 3678680; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thuỷ Nguyên, địa chỉ số 5, đường Đà Nẵng, thị trấn Núi Đèo, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng.

chọn
Doanh thu bất động sản giảm 96%, Năm Bảy Bảy lãi mỏng 500 triệu sau 6 tháng
Nửa đầu năm 2024, doanh thu mảng bất động sản của NBB giảm mạnh so với cùng kỳ. Doanh thu từ hợp tác đầu tư tăng trưởng cao, song cũng bị bào mòn bởi chi phí lãi vay lớn. Kết quả, NBB chỉ lãi gần nửa tỷ đồng sau 6 tháng, cách xa mục tiêu lãi cả năm là 18 tỷ đồng.