TP Hải Phòng đấu giá 54 lô đất ở tại huyện Thuỷ Nguyên, tổng giá khởi điểm hơn 133 tỷ đồng

54 lô đất vào mục đích làm nhà ở tại Khu Láng Ruốc, xã Ngũ Lão, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng, có tổng diện tích 8.774 m2.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Hải Phòng vừa ra thông báo đấu giá tài sản  của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thuỷ Nguyên.

Cụ thể là giá quyền sử dụng đất 54 lô đất vào mục đích làm nhà ở tại Khu Láng Ruốc, xã Ngũ Lão, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng.

54 lô đất có tổng diện tích 8.774 m2 với tổng giá khởi điểm hơn 133 tỷ đồng; tổng tiền đặt trước hơn 25,9 đồng.

Thời gian, địa điểm cho tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 7/6 đến ngày 20/6 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Hải Phòng và Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thuỷ Nguyên.

Thời gian xem tài sản vào ngày 13/6 và ngày 14/6 (trong giờ hành chính). Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá từ khi nộp đủ hồ sơ đến ngày 20/6 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thuỷ Nguyên.

Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 20/6 đến ngày 22/6 (trong giờ hành chính).

Cuộc đấu giá được tổ chức từ 8h30 ngày 23/6 tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng.

Thông tin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Hải Phòng; địa chỉ số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, TP Hải Phòng, điện thoại (0225) 3678680; Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thuỷ Nguyên, địa chỉ số 5, đường Đà Nẵng, thị trấn Núi Đèo, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng.

chọn
Đối lập 2 khu vực sắp 'lên đời' ở Lâm Đồng: Đất nền Bảo Lâm được săn đón, Lạc Dương lác đác vài chục giao dịch
Thời gian tới, toàn bộ huyện Lạc Dương sẽ sáp nhập vào TP Đà Lạt, trong khi 5 xã của huyện Bảo Lâm cũng sẽ được sáp nhập vào TP Bảo Lộc. Tuy nhiên, diễn biến thị trường bất động sản tại Lạc Dương và Bảo Lâm lại đi ngược nhau.