TP HCM đặt mục tiêu đến cuối năm 2020 phải đạt 80% vốn giải ngân đầu tư công

Theo báo cáo của UBND TP HCM, đến trung tuần tháng 8/2020, các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố mới giải ngân được trên dưới 55% (tính cả khối lượng hoàn thành chưa quyết toán).

Vốn giải ngân đầu tư công thấp trong thời gian dài đang trực tiếp ảnh hưởng đến sự phục hồi kinh tế của đô thị lớn nhất nước và cả nước, trong khi nhiệm vụ TP HCM đặt ra là đến cuối năm 2020 phải đạt 80%.

Tại Hội nghị về công tác giải ngân vốn đầu tư công và các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu trong năm 2020, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, việc giải ngân vốn cho đầu tư công nhanh chóng có ý nghĩa rất lớn trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố giữa bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Ngoài ra, việc tháo gỡ các ách tắc trong vấn đề này còn là nhân tố quan trọng để giải quyết việc làm, vốn chịu ảnh hưởng rất lớn của dịch Covid-19 (đợt 2). 

Các tác động phức tạp đến kinh tế thành phố đã khiến hơn 21.000 doanh nghiệp (DN) của địa phương bị giải thể hoặc ngưng hoạt động.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh từ đây đến cuối năm, mỗi tuần thành phố phải giải ngân trung bình 900 tỉ đồng. 

Do đó, nếu không tiếp tục có các giải pháp mạnh mẽ, làm tốt hơn trong 4 tháng còn lại thì TP sẽ khó hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt 80% vào ngày 15-10 và 95% đến hết năm 2020. 

"Để hoàn thành mục tiêu trên, trong bối cảnh dịch Covid-19 còn phức tạp, đòi hỏi các cơ quan, chủ đầu tư phải chủ động hơn nữa, công tác điều hành phải đồng bộ, hiệu quả. 

Nếu có vướng mắc phải báo cáo ngay để kịp thời tháo gỡ, không chờ đợi nhau. Tiến độ công trình không cho phép chúng ta đẩy tới đẩy lui, chần chừ, trì trệ".

Chủ tịch UBND TP cũng chỉ đạo nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư trong việc giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian từ nay đến cuối năm.

"Người đứng đầu các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả giải ngân. 

Cơ quan chủ quản, người đứng đầu, chủ đầu tư sẽ không được xét thi đua hoàn thành nhiệm vụ và không được hưởng thu nhập tăng thêm nếu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công không đạt", Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu.

chọn