TP HCM yêu cầu không cho tiền, phản ánh các trường hợp ăn xin trên đường phố

Sở Lao động Thương bình và Xã hội TP HCM khuyến khích người dân nên giúp đỡ người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn thông qua các tổ chức từ thiện, thay vì trực tiếp cho tiền trên đường phố.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP HCM vừa có văn bản đề nghị các quận, huyện trên địa bàn tập trung thực hiện việc quản lí người ăn xin, người không có nơi cư trú ổn định.

xin ăn

Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP HCM đề nghị các quận, huyện tập trung quản lí người ăn xin. (Ảnh tư liệu).

Qua đó, Sở khuyến khích người dân TP HCM nên giúp đỡ người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn thông qua các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức từ thiện, thay vì trực tiếp cho tiền người ăn xin trên đường phố.

Bên cạnh đó, nếu phát hiện những trường hợp ăn xin, sinh sống nơi công cộng, người dân có thể phản ánh tới đường dây nóng 028.38.292.419 của phòng Bảo trợ xã hội.

Sở yêu cầu UBND các quận, huyện phối hợp, lập danh sách địa điểm thường xuyên có người xin ăn, sinh sống. Chính quyền địa phương cần chủ động rà soát để phát hiện, xử lí nhanh chóng hiện tượng chăn dắt hoặc lợi dụng đối tượng yếu thế (người cao tuổi, trẻ em).

chọn