Vimeco bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc mới

Vimeco vừa thông tin về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đắc Trường giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính, đồng thời bổ nhiệm lại vị trí Phó Tổng giám đốc đối với ông Lê Thế Tú.

CTCP Vimeco (mã chứng khoán: VMC) vừa ra quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đắc Trường giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính, với thời hạn 5 năm kể từ ngày 21/11.

Ông Trường là một Thạc sỹ kinh tế, vào tháng 3, HĐQT bầu bổ sung ông Trường là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023. Hiện ông Trường không nắm giữ cổ phiếu nào của công ty.

Bên cạnh đó, HĐQT Vimeco bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lê Thế Hùng, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Ông Hùng đã đảm nhiệm vị trí trên từ ngày 21/11/2016. Theo báo cáo công ty, ông Hùng đang sở hữu 48.602 cổ phiếu VMC, tương đương 0,24% vốn điều lệ.

Liên quan đến tình hình kinh doanh của công ty, doanh thu thuần quý III ghi nhận gần 187 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ, giá vốn giảm 15%, biên lợi nhuận gộp tăng từ 6% lên 10%, lợi nhuận gộp tăng 52% lên 19 tỷ đồng. Các chi phí tài chính, chi phí quản lý tăng cùng khoản lỗ khác 605 triệu đồng dẫn đến lỗ sau thuế 87 triệu đồng.

Luỹ kế 3 quý, doanh thu thuần đạt 508 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 244 triệu đồng, giảm 78%. Như vậy, công ty đã hoàn thành 28% kế hoạch doanh thu và 0,8% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

chọn
Cenland báo lỗ quý IV, dòng tiền kinh doanh trong năm 2022 âm hơn 2.300 tỷ đồng
Quý IV/2022, Cenland báo lỗ sau thuế 58,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 122 tỷ đồng. Lũy kế năm 2022, công ty báo lãi sau thuế 198,5 tỷ đồng, giảm 56%, lợi nhuận sau thuế giảm cùng với việc tăng các khoản phải thu dẫn đến dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tới cuối quý IV của công ty âm 2.344 tỷ đồng.