VINA2 điều chỉnh loạt nhân sự trong Ban Điều hành

HĐQT VINA2 quyết định bổ nhiệm ông Vũ Trọng Hùng giữ chức Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ban Kinh tế - Kế hoạch và Đấu thầu Công ty. Trước đó, công ty có sự thay đổi về Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật.

CTCP Đầu tư và Xây dựng VINA2 (mã chứng khoán: VC2) thông báo bổ nhiệm ông Vũ Trọng Hùng, Kỹ sư vận tải kinh tế đường bộ và thành phố, Trưởng tiểu ban Thư ký Tổng hợp, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ban Kinh tế - Kế hoạch và Đấu thầu Công ty.

Trước đó, công ty đã bổ nhiệm ông Ngô Việt Hậu, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, giữ chức Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật công ty thay thế ông Nguyễn Việt Cường. Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm của VINA2, ông Hậu không nắm giữ cổ phiếu VC2.

Về phía ông Nguyễn Việt Cường (Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư xây dựng), sau khi HĐQT có quyết định thôi giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc đối với ông Cường, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực của công ty kể từ 14/9. Thời gian bổ nhiệm cho các vị trí là 5 năm.

Ông Cường cũng đang đồng thời là thành viên HĐQT VINA2. Ông đã giữ vị trí Tổng giám đốc từ ngày 4/9/2019, kiêm Thành viên HĐQT từ ngày 22/3/2019 và nắm giữ 53.095 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,11% vốn điều lệ VINA2 tại thời điểm cuối quý II.

Về hoạt động kinh doanh của công ty, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 391,4 tỷ đồng, tăng 1,16% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế hơn 17,6 tỷ đồng, tăng 14,69%. 

Tính đến 30/6, tổng tài sản ghi nhận gần 2.225,5 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn hơn 1.181,1 tỷ đồng, chiếm 53,1% tổng tài sản.

Một số dự án công ty đang triển khai bao gồm dự án Ngọc Linh tại Hoàng Mai, Hà Nội; dự án khu sinh thái Long Việt tại Ba Vì, Hà Nội; dự án Khu nhà ở thương mại, nhà ở xã hội tại xã Phú Xuân, Thái Bình; dự án 162 Trần Quang Khải (23 Hàng tre), dự án Đồi chè tại phường Cao Xanh và Cao Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh;...

chọn
Châu Thành đã chuẩn bị gì để trở thành trung tâm đô thị - công nghiệp của Hậu Giang?
Theo quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, Châu Thành được định hướng là trung tâm phát triển về công nghiệp và đô thị trong trung và dài hạn. Địa phương này nằm trên tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và đang có hàng loạt dự án BĐS lớn nhỏ hiện diện.