Hai thành viên HĐQT Ninh Vân Bay xin từ nhiệm

Ông Nguyễn Hoàng Giang và ông Phạm Thành Thái Lĩnh đã có đơn đề nghị xin từ nhiệm khỏi HĐQT của Ninh Vân Bay. Việc miễn nhiệm sẽ được trình thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 10.

Một dự án của Ninh Vân Bay. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa).

CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã chứng khoán: NVT) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 dự kiến được tổ chức vào 5/10.

Tại cuộc họp sắp tới, công ty sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình cập nhật, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Cụ thể, công ty sẽ bỏ ngành, nghề kinh doanh về Xây dựng nhà các loại, Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng và bổ sung thêm ngành, nghề về Xây dựng nhà để ở, Xây dựng nhà không để ở, Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Cùng với đó, doanh nghiệp cũng trình cổ đông tạm ngừng việc điều chỉnh thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty đã thông qua hồi tháng 4 trước đó.

ĐHĐCĐ sắp tới cũng trình thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Cụ thể, miễn nhiệm chức vụ 2 thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hoàng Giang và ông Phạm Thành Thái Lĩnh. Thay vào đó, công ty sẽ bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT để thay thế. Đồng thời, miễn nhiệm bà Phạm Thị Thu Phương, thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên thay thế trong nhiệm kỳ 2019 - 2024.

chọn
Doanh nghiệp Hàn Quốc muốn đầu tư tổ hợp giải trí lớn nhất châu Á tại Quảng Ninh
Hiệp hội KGA (Hàn Quốc) đề xuất rót 1 - 2 tỷ USD để xây dựng tổ hợp thể thao và vui chơi giải trí lớn nhất châu Á tại Quảng Ninh. Quy mô dự án khoảng 300 - 350 ha.