DIC Group hủy họp ĐHĐCĐ bất thường, kế hoạch điều chỉnh dự án Long Tân vẫn bỏ ngỏ

Ngày 14/9 vừa qua, DIC Group đã hủy họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 do không đủ số cổ đông tham dự. Tại kỳ họp này, công ty dự kiến trình kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm và điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu, phương án đầu tư dự án Long Tân.

Ngày 14/9 vừa qua, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group, mã chứng khoán: DIG) đã hủy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 do số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.  

Trước đó, công ty đã công bố các tài liệu họp với nội dung báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm; điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; báo cáo tình hình phát hành và sử dụng vốn trái phiếu, cổ phiếu tăng vốn điều lệ và đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị du lịch Long Tân (Đồng Nai). 

Theo đó, về kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm, công ty cho biết doanh thu công ty mẹ còn phải thực hiện là 3.819 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất 3.841 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 1.718 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất 1.717 tỷ đồng.

Vốn đầu tư phát triển trong 6 tháng cuối năm là 10.403 tỷ đồng, sẽ được công ty đầu tư, giải ngân cho 9 dự án, gồm Khu Trung tân Chí Linh, Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu, Khu phức hợp Cap Saint Jacques, Khu đô thị du lịch Long Tân, Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, Khu dân cư thương mại Vị Thanh - Hậu Giang, Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên và Khu nhà ở Lam Hạ Center Point. 

Ngoài ra, đối với kế hoạch điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiệu hữu, DIC Group cho biết sẽ phát hành 150 triệu cổ phiếu với giá chào bán 20.000 đồng/cp thay vì phát hành 100 triệu cổ phiếu với giá 30.000 đồng/cp, căn cứ tình hình biến động giá thị trường của cổ phiếu. Giá trị huy động dự kiến là 3.000 tỷ đồng không đổi, sẽ được công ty rót vào dự án Long Tân.      

Cũng tại kỳ họp ĐHĐCĐ này, DIC Group dự kiến trình cổ đông thông qua tờ trình điều chỉnh xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án Long Tân, nguyên nhân do trong quá trình triển khai thực hiện do nhiều biến động về thị trường cũng như chi phí thực hiện dự án tăng cao.

Sau điều chỉnh, tổng vốn đầu tư dự án sau thuế tăng từ 12.618 tỷ đồng lên 15.971 tỷ đồng. Trong đó, công ty sẽ huy động 5.801 tỷ đồng từ vay ngân hàng, phát hành trái phiếu và 10.169 tỷ đồng từ vốn tự có, huy động khác .

chọn
Nhiều doanh nghiệp BĐS, xây dựng đặt mục tiêu lợi nhuận đi lùi năm 2023
Năm 2023, trước tình hình kinh tế gặp khó, nhiều doanh nghiệp thuộc nhóm BĐS, xây dựng đã lên kế hoạch kinh doanh với mức lợi nhuận đi lùi so với kết quả thực hiện được trong năm 2022 như Đất Xanh Services, Vinaconex, Viglacera, Sonadezi Long Thành, CII,,...