DIC Group giải thể, tạm dừng hoạt đồng loạt chi nhánh, chuyển nhân sự về DIC - Urbiz

DIC Group vừa thông báo về việc giải thể, tạm dừng hoạt động ba chi nhánh và một văn phòng đại diện, phần lớn nhân sự của các đơn vị trên sẽ được chuyển về DIC - Urbiz (doanh nghiệp mới thành lập nhằm đầu tư các dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao).

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây Dựng (DIC Group, mã chứng khoán: DIG) vừa có thông báo về việc giải thể văn phòng đại diện tại Hà Nội và chi nhánh DIC - VEC, tạm dừng hoạt động tại chi nhánh DIC Him Lam và chi nhánh DIC Vĩnh Phúc.

Đối với việc giải thể văn phòng đại diện tại Hà Nội và chi nhánh DIC - VEC, công ty giao ban tổ chức nhân sự lập hồ sơ giải thể theo quy định. 

Về nhân sự của chi nhánh DIC - VEC, ông Chu Văn Thanh thôi giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh, công ty sẽ điều động ông Thanh về Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp DIC (DIC - Urbiz, công ty thành lập mới) để giữ chức vụ Tổng giám đốc, cùng với đó là điều chuyển toàn bộ cán bộ nhân viên của DIC - VEC về đơn vị mới này.

Bên cạnh đó, DIC Group cũng dự kiến tạm dừng chi nhánh DIC Him Lam và DIC Vĩnh Phúc trong 12 tháng. Về nhân sự của DIC Him Lam, DIC Group sẽ chuyển toàn bộ cán bộ nhân viên thuộc biên chế của DIC Corp tại DIC Him Lam về DIC - Urbiz.

DIC Group cũng sẽ thông báo cho nhân sự do Him Lam cử vào liên danh tại DIC Him Lam về việc dừng hoạt động của chi nhánh.

Về nhân sự của DIC Vĩnh Phúc, công ty sẽ điều động toàn bộ cán bộ nhân viên của DIC Vĩnh Phúc đến nhận công tác tại Ban Phát triển thị trường và Kinh doanh hoặc các ban khác thuộc DIC Group theo nhu cầu công việc.

Liên quan tới đơn vị mới được thành lập là DIC - Urbiz, doanh nghiệp thành lập vào ngày 9/9 với vốn điều lệ 50 tỷ đồng, nhiệm vụ chính là triển khai các thủ tục để được lựa chọn làm chủ đầu tư các dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao,...

Bên cạnh đó, đơn vị này cũng sẽ thực hiện quản lý, đầu tư và khai thác, kinh doanh các dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao,...; thực hiện tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý,... và một số nhiệm vụ khác do chủ sở hữu giao theo từng thời điểm. 

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.