Hải Phát giãn kỳ hạn của hai lô trái phiếu trước bối cảnh hàng nghìn tỷ nợ đáo hạn cuối năm nay

Hải Phát vừa điều chỉnh thời gian đáo hạn từ 12 tháng lên 24 tháng đối với hai lô trái phiếu tổng trị giá 800 tỷ đồng mà doanh nghiệp hoàn tất huy động hồi đầu năm.

CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, mã chứng khoán: HPX) vừa công bố lại kết quả phát hành hai lô trái phiếu với tổng trị giá 800 tỷ đồng mà công ty đã hoàn tất trong 2 tháng đầu năm nay.

Theo đó, công ty đã hủy kết quả phát hành cũ với lý do đính chính đăng ký phát hành và thông báo phát hành, đồng thời điều chỉnh kỳ hạn phát hành từ 12 tháng thành 24 tháng đối với cả hai lô trái phiếu.

Như vậy, lô 450 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào ngày 24/12/2023 thay vì ngày 24/12/2022, còn lô trái phiếu 350 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào ngày 12/1/2024 thay vì ngày 12/1/2023 như trước.

Đối với hai lô trái phiếu trên, Hải Phát có quyền mua lại toàn bộ hoặc một phần số trái phiếu đang được lưu hành tại bất kỳ thời điểm nào kể từ ngày phát hành, thông tin về trái chủ, lãi suất, mục đích phát hành đều không được công ty công bố. 

Liên quan đến các khoản vay của Hải Phát, trong báo cáo tài chính hợp nhất soát xét, tại thời điểm cuối quý II, tổng nợ vay tài chính của Hải Phát là 5.312 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm, trong đó, có hơn 1.600 tỷ đồng từ 6 lô trái phiếu sẽ phải trả khi đến kỳ đáo hạn cuối năm nay.

Tháng 8 vừa qua, lô trái phiếu với tổng giá trị gần 400 tỷ đồng của Hải Phát được VietinBank Securities tư vấn và đại lý phát hành cũng đến hạn trả. 

Ở chiều ngược lại, những tháng cuối năm 2021 - đầu năm 2022, Hải Phát được các công ty chứng khoán như VietinBank Securities, dầu khí, Smart Invest, MBS thu xếp hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu để giải quyết bài toán dòng tiền.

Về tình hình kinh doanh của công ty, doanh thu hợp nhất trong nửa đầu năm của Hải Phát là hơn 582 tỷ đồng, giảm 21,8% so với nửa đầu năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 80% còn 30,3 tỷ đồng.

chọn
Doanh nghiệp bất động sản tìm cách xoay xở dòng vốn trong bối cảnh thanh lọc thị trường
Nhiều chủ đầu tư phải thay đổi phương thức huy động vốn để thanh toán các khoản trái phiếu tới hạn cũng như duy trì dòng tiền doanh nghiệp.