HUD1 thay đổi chức danh ban điều hành, bổ nhiệm Tổng giám đốc

HUD1 vừa có thông báo bổ nhiệm ông Lê Thanh Hải đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 15/9. Bên cạnh đó, công ty cũng thay chức danh Giám đốc thành Tổng giám đốc và chức danh Phó giám đốc được thay thế bằng chức danh Phó tổng giám đốc.

CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 (mã chứng khoán: HU1) vừa thông báo miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty đối với ông Lê Thanh Hải, đồng thời bổ nhiệm ông giữ chức Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 15/9.

Bên cạnh đó, HUD1 còn bổ nhiệm bà Lê Thị Mỹ Dung đảm nhiệm chức vụ người phụ trách quản trị công ty.

Cùng với việc bổ nhiệm nhân sự, HUD1 cũng thông báo thay đổi chức danh trong công ty, theo đó, chức danh Giám đốc được thay thế bằng chức danh Tổng giám đốc và chức danh Phó giám đốc được thay thế bằng chức danh Phó tổng giám đốc. Lần thay đổi chức danh này đồng nghĩa với việc Phó Giám đốc công ty là ông Trần Vũ Anh trở thành Phó Tổng Giám đốc.

Về tình hình điều chỉnh nhân sự của công ty, trước đó, tại ngày 23/6, HĐQT công ty cũng đã bổ nhiệm ông Lê Đắc Hiếu đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2022 - 2026. Bên cạnh đó, công ty cũng miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đổi với ông Nguyễn Việt Phương, ông Lương Công Tú, bà Nguyễn Thị Thơm và ông Nguyễn Mạnh Toàn với lý do các thành viên này đã hết nhiệm kỳ và không được bầu lại.

Về tình hình hoạt động của công ty, mới đây, HOSE vừa có thông báo lưu ý về việc cổ phiếu HU1 có khả năng hủy niêm yết do trong báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất soát xét bán niên 2022 của HUD1 mà HOSE nhận được vào ngày 30/8 vẫn tồn tại ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Trước đó, các BCTC năm đã được kiểm toán trong 2 năm liên tiếp (năm 2020 - năm 2021) cũng có ý kiến ngoại trừ của tổ chức kiểm toán. Do đó, nếu BCTC hợp nhất năm 2022 của công ty tiếp tục có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, cổ phiếu HU1 sẽ chính thức rời sàn. 

Về tình hình kinh doanh của HUD1, theo BCTC hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét, nửa đầu năm 2022, doanh thu thuần của công ty đạt 304 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2021, lợi nhuận sau thuế đạt 2,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 263,5 triệu đồng.

So sánh với báo cáo tự lập, khoản lãi này đã giảm hơn 58 triệu đồng do có sự thay đổi các khoản chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp.  

chọn
Vinhomes đang có 14.700 tỷ đồng tiền và tương đương tiền
Tính đến cuối năm 2022, quy mô tài sản của Vinhomes đạt 361.200 tỷ đồng, trong đó khoản mục tiền và tương đương tiền tăng 53% lên hơn 14.700 tỷ đồng, nhờ mở bán thành công đại dự án mới.