Cổ phiếu HUD1 có khả năng hủy niêm yết

Theo HOSE, cổ phiếu HU1 của HUD1 có khả năng hủy niêm yết do liên tiếp tồn tại ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong các BCTC hợp nhất từ năm 2020 đến nay.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa có thông báo lưu ý về việc cổ phiếu HU1 của CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 có khả năng hủy niêm yết. Theo đó, trong báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất soát xét bán niên 2022 của HUD1 mà HOSE nhận được vào ngày 30/8 vẫn tồn tại ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Căn cứ theo quy định của pháp luật, cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược, từ chối chối cho ý kiến đối BCTC năm gần nhất của tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC năm trong 3 năm liên tiếp.

Trước đó, các BCTC năm đã được kiểm toán trong 2 năm liên tiếp (năm 2020 - năm 2021) cũng có ý kiến ngoại trừ của tổ chức kiểm toán. Do đó, nếu BCTC hợp nhất năm 2022 của công ty tiếp tục có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, cổ phiếu HU1 sẽ chính thức rời sàn. 

Việc có ý kiến ngoại trừ trong BCTC năm 2020; 2021 cũng là lý do HOSE đưa cổ phiếu HU1 vào diện kiểm soát kể từ ngày 20/4 đầu năm nay. 

Theo BCTC hợp nhất soát xét bán niên mới đây của HUD1, kiểm toán đã có kết luận ngoại trừ đối với vấn đề số liệu được sử dụng trong tài liệu này của CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1.02 (công ty con) chưa được kiểm toán do đơn vị này đã dừng hoạt động. 

Đây cũng một trong những ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong BCTC năm 2020 và 2021, cùng với các khoản công nợ do kiểm toán chưa thu thập được đầu đủ bằng chứng hợp lý về tính hiện hữu, đúng đắn, đầy đủ và khả năng thu hồi. 

Đối với vấn đề các khoản công nợ này, hồi đầu tháng 8, HUD1 cho biết trong quý II, công ty đã gửi công văn đối chiếu công nợ đến các khách hàng phát sinh công nợ và đã cung cấp cho công ty kiểm toán, do đó không còn ý kiến ngoại trừ về công nợ trong BCTC bán niên năm nay.

Bên cạnh đó, công ty cũng cho biết còn một số công nợ lâu năm, trong thời gian tới, ban thu hồi công nợ của công ty sẽ đánh giá về khả năng thu hồi các khoản nợ này để có những biện pháp xử lý đúng quy định.

Về tình hình kinh doanh của HUD1, theo BCTC hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét, nửa đầu năm 2022, doanh thu thuần của HUD1 đạt 304 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2021, lợi nhuận sau thuế đạt 2,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 263,5 triệu đồng.

So sánh với báo cáo tự lập, khoản lãi này đã giảm hơn 58 triệu đồng do có sự thay đổi các khoản chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp.  

chọn
[Photostory] Công trường dự án LA Home hơn 100 ha tại Bến Lức, Long An sau 5 tháng khởi công
Khu dân cư Lương Hòa (tên thương mại là LA Home) nằm tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Dự án này có quy mô hơn 101 ha, bắt đầu giao đất vào tháng 10/2023 và được khởi công hồi tháng 1 vừa qua.