Vĩnh Phúc chấm dứt các dự án không phù hợp

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa có Công văn số 8693 gửi các sở, ban, ngành, huyện, thành phố trên địa bàn tăng cường chỉ đạo, kiên quyết tạm dừng, chấm dứt các dự án nếu không còn phù hợp.

Vĩnh Phúc yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh triển khai, cụ thể hóa thông báo; trong đó, khẩn trương phối hợp làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân (bao gồm cả nhà thầu) liên quan trong việc để xảy ra chậm tiến độ; rà soát phân loại dự án theo tình hình thực hiện và hiệu quả đầu tư; kiên quyết tạm dừng, chấm dứt các dự án nếu không còn phù hợp, không hiệu quả.

Cùng với việc tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư, cơ quan chức năng kịp thời tham mưu UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chấn chỉnh nghiêm các vi phạm; tuyệt đối không hợp thức cho các sai phạm, không làm thất thoát, lãng phí vốn ngân sách Nhà nước.

Trước đó,  UBND tỉnh Vĩnh Phúc có Công văn số 8123 ngày 11/11/2022 về tình hình quyết toán dự án hoàn thành và thu hồi tạm ứng quá hạn của các dự án đầu tư công trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc chưa thu hồi hết tạm ứng quá hạn thuộc niên độ năm 2021 và để phát sinh các khoản tạm ứng quá hạn mới trong năm 2022.

Vĩnh Phúc yêu cầu chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, UBND huyện, thành phố, đơn vị liên quan nghiêm túc rà soát tất cả các dự án có tạm ứng quá hạn và đẩy mạnh biện pháp thu hồi ngay đối với những khoản tạm ứng quá hạn liên quan đến nhà thầu.

Trường hợp nhà thầu sử dụng vốn tạm ứng sai mục đích, chủ đầu tư đã đôn đốc nhiều lần nhưng không hợp tác, chây ì không thực hiện việc nộp hoàn ứng, chiếm dụng vốn ngân sách nhà nước kéo dài, có nguy cơ gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước thì chủ đầu tư nghiên cứu pháp luật về hợp đồng, thực hiện ngay các thủ tục liên quan gửi hồ sơ cho cơ quan điều tra và cơ quan tố tụng để giải quyết theo quy định.

Tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, UBND các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm rà soát, xử lý nghiêm theo quy định đối với nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng công trình không đảm bảo; chấn chỉnh việc lựa chọn nhà thầu; đảm bảo lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của gói thầu; không để xảy ra tình trạng nhà thầu trúng thầu và được tạm ứng hợp đồng nhưng thi công chậm, sử dụng vốn sai mục đích.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tập trung khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng và các thủ tục giao đất theo quy định; chủ động đề xuất tháo gỡ kho khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng...

Kho bạc Nhà nước chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan kiểm soát chặt việc tạm ứng, thanh toán kế hoạch vốn xây dựng cơ bản, vốn cho chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch, bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; thanh quyết toán dự án hoàn thành bảo đảm đúng quy định, không để tình trạng tạm ứng kéo dài do chưa có khổi lượng thực hiện, tạm ứng để bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng không chi trả, tránh tình trạng các dự án có số dư tạm ứng theo chế độ, chưa thu hồi, chưa quyết toán đề nghị chuyển nguồn sang năm sau; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật (thuộc nghiệm vụ của đơn vị) về việc cho phép tạm ứng vốn, thu hồi vốn tạm ứng...

chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (25/11 - 1/12): Duyệt quy hoạch tỉnh Bình Phước, chọn được nhà thầu xây sân bay Quảng Trị
Duyệt quy hoạch tỉnh Bình Phước; chọn được nhà thầu xây sân bay Quảng Trị; Khánh Hòa sắp xây đường kết nối cao tốc Bắc Nam và đường sắt tốc độ cao qua huyện Diên Khánh; 7 tuyến đường sắt mới sẽ xây dựng qua vùng Đông Nam Bộ... là những thông tin quy hoạch nội bật tuần qua.