Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 2021 - 2025

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 2021 - 2025 được UBND tỉnh ban hành ngày 29/12/2020.

Theo đó, Kế hoạch xác định mục tiêu tổng quát phát triển gồm khai thác, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế cho phát triển, trọng tâm là phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp có giá trị gia tăng cao; phát huy sức sáng tạo, ý chí, khát vọng phát triển của mỗi người dân; thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo;

Khai thác những động lực mới cho tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo; huy động, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực cho phát triển; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu;

Phát triển văn hóa, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của Nhân dân, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội. Thực hiện tốt các mục tiêu phát triển bền vững. Củng cố quốc phòng, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội;

Phấn đấu đến năm 2025, Vĩnh Phúc là tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước; thu nhập thực tế bình quân đầu người cao hơn cả nước, đạt mức 80 - 85 triệu đồng; kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I , trong đó, kết cấu hạ tầng đô thị Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Tam Đảo cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại IV, làm tiền đề để thành lập các thị xã.

Kế hoạch cũng đưa ra các chỉ tiêu chủ yếu. Cụ thể, về phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng 8,5 - 9,0%/năm; về cơ cấu kinh tế, công nghiệp - xây dựng chiếm 61,5 - 62%; dịch vụ chiếm 32 - 32,5%; nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 6 - 6,5%;

GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 130 - 135 triệu đồng (giá hiện hành); tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn hằng năm đạt 30 - 35% GRDP theo giá hiện hành; thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 6 - 8%/năm; thu hút thêm vốn đầu tư 5 năm, FDI 2,0 - 2,5 tỷ USD, DDI 20.000 - 25.000 tỷ đồng; 

Tốc độ tăng năng suất lao động đạt trên 11%/năm; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt khoảng 50%; tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 50%.

Về phát triển văn hóa - xã hội, tạo việc làm tăng thêm hằng năm từ 16.000 - 17.000 việc làm mới; thu nhập bình quân của người lao động tại các doanh nghiệp trên hai lần mức lương tối thiểu vùng; phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều theo chuẩn mới còn dưới 1%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82%, trong đó lao động qua đào tạo được cấp bằng, cấp chứng chỉ đạt 40%;

Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia (theo chuẩn mới) đạt 70% trở lên ở tất cả các cấp học; đạt 15 bác sỹ/vạn dân, 40 giường bệnh/vạn dân; tỷ lệ dân số có bảo hiểm y tế đạt trên 95%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội đạt 45% lực lượng lao động; 100% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu, được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 75% hồ sơ được giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tổng số hồ sơ;

Diện tích nhà ở bình quân đến năm 2025 đạt 31,3 m² sàn/người; phấn đấu hết năm 2022, toàn bộ các huyện đạt chuẩn nông thôn mới; hết năm 2025 có 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có ít nhất một huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tai nạn giao thông giảm từ 5 - 10% đối với từng tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương).

Về bảo vệ môi trường, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt đạt quy chuẩn môi trường ở khu vực đô thị đạt 97% và khu vực nông thôn đạt 80%; tỷ lệ chất thải nguy hại và chất thải y tế được xử lý 100%; tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt đã đóng cửa được cải tạo, xử lý, tái sử dụng đạt trên 95%;

Tỷ lệ dân số đô thị (thành phố, thị xã, thị trấn) được cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đạt 85%; tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn 02/BHYT đạt 70%; phấn đấu tỷ lệ cụm công nghiệp (đang hoạt động hoặc xây dựng mới) có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn 100%; tỷ lệ che phủ rừng ổn định 25%.

XEM CHI TIẾT VÀ TẢI VỀ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 2021 - 2025. TẠI ĐÂY

chọn
Nhà Đà Nẵng khởi động lại dự án 13 Nguyễn Chí Thanh
Nhà Đà Nẵng cho biết đang tập trung triển khai các thủ tục cấp phép xây dựng chung cư đối với dự án 13 Nguyễn Chí Thanh tại quận Hải Châu, Đà Nẵng, tên thương mại là N Tower. Vào năm 2019, Kiểm toán Nhà nước từng đề cập đến sai phạm của NDN tại khu đất này.