Doanh nghiệp đến từ Vĩnh Phúc muốn làm khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà, Quảng Trị

Công ty TNHH An Viên đề xuất dự án đầu tư khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà tại phường Đông Lương, TP Đông Hà. Dự án với diện tích 62,58 ha, tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 546 tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản về việc thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà. Cụ thể, Công ty TNHH An Viên đề xuất dự án đầu tư khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà tại phường Đông Lương, TP Đông Hà. Tỉnh giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh tổ chức thực hiện dự án khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà theo chủ trương đã được phê duyệt. 

Sau khi dự án đầu tư hoàn thành, nếu Công ty TNHH An Viên quan tâm thì mời công ty tham gia đấu giá các quỹ đất tại dự án theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp nghiên cứu có giải pháp quy hoạch thực hiện dự án phù hợp hơn thì kịp thời đề xuất UBND tỉnh xem xét trước ngày 31/10/2022.

Trước đó, ngày 17/6/2022, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà.

Dự án này thuộc một phần trong đồ án đã được phê duyệt với diện tích 62,58 ha, tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 546 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2021 – 2024.

Về doanh nghiệp,Công ty TNHH An Viên thành lập từ ngày 14/1/2005, có trụ sở chính tại đường Trần Thị Sinh, Khu đô thị Đồng Sơn, phường Trưng Trắc, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Doanh nghiệp có người đại diện pháp luật là ôgn Nguyễn Anh Tuấn.

chọn
Châu Thành đã chuẩn bị gì để trở thành trung tâm đô thị - công nghiệp của Hậu Giang?
Theo quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, Châu Thành được định hướng là trung tâm phát triển về công nghiệp và đô thị trong trung và dài hạn. Địa phương này nằm trên tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và đang có hàng loạt dự án BĐS lớn nhỏ hiện diện.