Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang 5 năm 2021 - 2025

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang 5 năm 2021 - 2025 được HĐND tỉnh thông qua và công bố ngày 17/9/2021.

GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 91,5 - 93,5 triệu đồng 

Theo đó, Kế hoạch đưa ra các chỉ tiêu phát triển chủ yếu. Cụ thể, về kinh tế, tăng tưởng kinh tế (GRDP giá so sánh năm 2010) bình quân 7,0 - 7,5%/năm; về cơ cấu kinh tế đến năm 2025, khu vực nông, lâm, thủy sản chiếm 29,7% và khu vực phi nông nghiệp chiếm 70,3%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 91,5 - 93,5 triệu đồng;

Kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt 4,5 tỷ USD; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025 đạt 77.000 tỷ đồng; trong đó, năm 2025 đạt 18.700 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 đạt 82.700 tỷ đồng; trong đó, năm 2025 đạt 19.425 tỷ đồng;

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025 đạt 246.600 tỷ đồng, chiếm 36,0%/GRDP (năm 2025 đạt 59.120 tỷ đồng). 

Số lao động được tạo việc làm giai đoạn 2021 - 2025 là 80.000 lao động 

Về văn hóa, xã hội, tốc độ tăng dân số trung bình khoảng 0,52%/năm giai đoạn 2021 - 2025. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 15,1%; tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2025 là 57%; trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ là 25%;

Số lao động được tạo việc làm giai đoạn 2021 - 2025 là 80.000 lao động, bình quân mỗi năm tạo việc làm cho 16.000 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1% vào năm 2025 theo chuẩn giai đoạn 2016 - 2020;

Xây dựng nông thôn mới, đến năm 2025 có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; 8/8 huyện nông thôn mới và 3/3 đô thị (thành phố, thị xã) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Có từ 20 - 30% xã nông thôn mới nâng cao và 10% xã nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2025, xây dựng Tiền Giang đạt chuẩn nông thôn mới;

Đến năm 2025, đạt 8 bác sĩ/vạn dân; 25 giường bệnh/vạn dân; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống còn 12,1%; tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 100%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 92%;

Đến năm 2025, tỷ lệ huy động học sinh đi nhà trẻ đạt 18%, mẫu giáo đạt 88%, cấp tiểu học đạt 100%, cấp trung học cơ sở là 99%, cấp trung học phổ thông và tương đương đạt 85%; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông là 70% và bậc tiểu học là 80%.

Về môi trường, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung năm 2025 đạt trên 97%; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom và xử lý đến năm 2025 đạt 99%; cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường đến năm 2025 đạt 95%.

XEM CHI TIẾT VÀ TẢI VỀ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang 5 năm 2021 - 2025. TẠI ĐÂY

chọn
[Photostory] Khu vực gần 1.600 nhà, đất sẽ giải tỏa để cải tạo kênh Đôi tại quận 8, TP HCM
Dự án Nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi trên địa bàn quận 8 có tổng chiều dài khoảng 4,3 km, với tổng số trường hợp nhà, đất bị ảnh hưởng là gần 1.600 trường hợp.