Vĩnh Phúc đấu giá 70 thửa đất ở tại huyện Yên Lạc, khởi điểm từ 9 triệu đồng/m2

70 thửa đất tại khu đất tái định cư, đất dịch vụ, đất đấu giá QSD đất phục vụ GPMB dự án nâng cấp đê tả sông Hồng kết hợp giao thông tại thôn Đại Tự, xã Đại Tự, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, có diện tích từ 92 m2/thửa đến 355 m2/thửa.

Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Yên Lạc .

Cụ thể là quyền sử dụng 70 thửa đất (ô đất) với tổng diện tích 13.096 m2 đất ở tại khu đất tái định cư, đất dịch vụ, đất đấu giá QSD đất phục vụ GPMB dự án nâng cấp đê tả sông Hồng kết hợp giao thông tại thôn Đại Tự, xã Đại Tự, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Các thửa đất có diện tích từ 92 m2/thửa đến 355 m2/thửa.

70 thửa đất có mức giá khởi điểm từ 9 đến 17 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm các thửa đất là hơn 149,57 tỷ đồng.

 

STT

Khu vực,vị trí, ký hiệu thửa đất

Số ô

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm

Tiền bán hồ sơ
( Đồng/ hồ sơ)

Tiền đặt trước
( Đồng/ hồ sơ)

đông/ m2

đồng /thửa

1

J1

1

230

12.000.000

2.760.000.000

500.000

500.000.000

2

J 2

1

230

9.000.000

2.070.000.000

500.000

410.000.000

3

J 3

1

230

9.000.000

2.070.000.000

500.000

410.000.000

4

J 4

1

230

9.000.000

2.070.000.000

500.000

410.000.000

5

J 5

1

230

9.000.000

2.070.000.000

500.000

410.000.000

6

J 6

1

230

9.000.000

2.070.000.000

500.000

410.000.000

7

J 7

1

230

9.000.000

2.070.000.000

500.000

410.000.000

8

J 8

1

230

9.000.000

2.070.000.000

500.000

410.000.000

9

J 9

1

230

9.000.000

2.070.000.000

500.000

410.000.000

10

J 10

1

230

9.000.000

2.070.000.000

500.000

410.000.000

11

J 11

1

230

9.000.000

2.070.000.000

500.000

410.000.000

12

I1

1

292

12.000.000

3.504.000.000

500.000

700.000.000

13

I 2

1

300

9.000.000

2.700.000.000

500.000

500.000.000

14

I 3

1

300

9.000.000

2.700.000.000

500.000

500.000.000

15

I 4

1

300

9.000.000

2.700.000.000

500.000

500.000.000

16

I 5

1

300

9.000.000

2.700.000.000

500.000

500.000.000

17

I 6

1

300

9.000.000

2.700.000.000

500.000

500.000.000

18

I 7

1

300

9.000.000

2.700.000.000

500.000

500.000.000

19

I 8

1

300

9.000.000

2.700.000.000

500.000

500.000.000

20

I 10

1

211

12.000.000

2.532.000.000

500.000

500.000.000

21

I 11

1

111

17.000.000

1.887.000.000

500.000

350.000.000

22

I 12

1

100

14.000.000

1.400.000.000

500.000

240.000.000

23

I 20

1

100

12.000.000

1.200.000.000

500.000

240.000.000

24

I 21

1

300

12.000.000

3.600.000.000

500.000

700.000.000

25

I 22

1

300

12.000.000

3.600.000.000

500.000

700.000.000

26

I 23

1

300

12.000.000

3.600.000.000

500.000

700.000.000

27

I 24

1

300

12.000.000

3.600.000.000

500.000

700.000.000

28

I 25

1

300

12.000.000

3.600.000.000

500.000

700.000.000

29

I26

1

292

17.000.000

4.964.000.000

500.000

700.000.000

30

H1

1

92

17.000.000

1.564.000.000

500.000

300.000.000

31

H2

1

100

15.000.000

1.500.000.000

500.000

300.000.000

32

H 4

1

100

12.000.000

1.200.000.000

500.000

240.000.000

33

H 5

1

100

12.000.000

1.200.000.000

500.000

240.000.000

34

H 8

1

100

12.000.000

1.200.000.000

500.000

240.000.000

35

H 10

1

100

12.000.000

1.200.000.000

500.000

240.000.000

36

H 11

1

100

12.000.000

1.200.000.000

500.000

240.000.000

37

H 12

1

100

12.000.000

1.200.000.000

500.000

240.000.000

38

H 13

1

100

12.000.000

1.200.000.000

500.000

240.000.000

39

H 14

1

100

12.000.000

1.200.000.000

500.000

240.000.000

40

H 15

1

100

12.000.000

1.200.000.000

500.000

240.000.000

41

H 20

1

100

12.000.000

1.200.000.000

500.000

240.000.000

42

H27

1

100

15.000.000

1.500.000.000

500.000

300.000.000

43

H28

1

111

17.000.000

1.887.000.000

500.000

350.000.000

44

G21

1

115

17.000.000

1.955.000.000

500.000

350.000.000

45

G22

1

125

15.000.000

1.875.000.000

500.000

350.000.000

46

G 23

1

125

12.000.000

1.500.000.000

500.000

300.000.000

47

G 24

1

125

12.000.000

1.500.000.000

500.000

300.000.000

48

G 25

1

125

12.000.000

1.500.000.000

500.000

300.000.000

49

G 26

1

125

12.000.000

1.500.000.000

500.000

300.000.000

50

G 27

1

125

12.000.000

1.500.000.000

500.000

300.000.000

51

G 28

1

125

12.000.000

1.500.000.000

500.000

300.000.000

52

G 29

1

125

12.000.000

1.500.000.000

500.000

300.000.000

53

G 30

1

125

12.000.000

1.500.000.000

500.000

300.000.000

54

G 31

1

125

12.000.000

1.500.000.000

500.000

300.000.000

55

G 32

1

125

12.000.000

1.500.000.000

500.000

300.000.000

56

G 33

1

125

12.000.000

1.500.000.000

500.000

300.000.000

57

G 34

1

125

12.000.000

1.500.000.000

500.000

300.000.000

58

G 35

1

125

12.000.000

1.500.000.000

500.000

300.000.000

59

G 36

1

125

12.000.000

1.500.000.000

500.000

300.000.000

60

G 37

1

125

12.000.000

1.500.000.000

500.000

300.000.000

61

G 38

1

125

12.000.000

1.500.000.000

500.000

300.000.000

62

G39

1

125

15.000.000

1.875.000.000

500.000

350.000.000

63

G40

1

117

17.000.000

1.989.000.000

500.000

350.000.000

64

F1

1

270

15.000.000

4.050.000.000

500.000

700.000.000

65

F 2

1

270

10.000.000

2.700.000.000

500.000

500.000.000

66

F 3

1

270

10.000.000

2.700.000.000

500.000

500.000.000

67

F 4

1

270

10.000.000

2.700.000.000

500.000

500.000.000

68

F 5

1

270

10.000.000

2.700.000.000

500.000

500.000.000

69

F 6

1

270

10.000.000

2.700.000.000

500.000

500.000.000

70

F7

1

355

17.000.000

6.035.000.000

500.000

700.000.000

Tổng cộng

70

13.096,0

 

149.577.000.000

   

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 19/11 đến hết 16h30 ngày 8/12 tại UBND xã Đại Tự và trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên.

Khách hàng xem tài sản trong giờ hành chính các ngày 29/11 và ngày 30/11 tại khu đất tái định cư, đất dịch vụ, đất đấu giá QSD đất phục vụ GPMB dự án nâng cấp đê tả sông Hồng kết hợp giao thông tại thôn Đại Tự, xã Đại Tự, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên trong thời gian  ba ngày trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ) - trước 16h30 ngày 8/12.

Thời gian nhận phiếu trả giá vào ngày 7/12 và ngày 8/12 tại UBND xã Đại Tự, huyện Yên Yạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Phong bì phiếu trả giá phải được gửi đến trụ sở Công ty trước 8h ngày 9/12. Địa điểm nhận phong bì phiếu là trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên; địa chỉ số nhà 24 đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu trả giá gián tiếp, gửi qua đường bưu điện, một vòng duy nhất theo phương thức trả giá lên.

Cuộc đấu giá được tổ chức vào 10h ngày 9/12 tại hội trường UBND xã Đại Tự, huyện Yên Yạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên, điện thoại 02113861970/ 0912535999/ 0985545999/ 0362545999/ 0872535999/ 0838634888.

 

chọn
Quảng Bình mời đầu tư KĐT Lý Nhân hơn 1.800 tỷ, không bắt buộc dành 20% quỹ đất xây NOXH
KĐT Lý Nhân tại huyện Bố Trạch có quy mô gần 39 ha, dự kiến triển khai giai đoạn 2023 - 2028. Do nằm tại đô thị loại IV, dự án này không thuộc trường hợp bắt buộc dành 20% diện tích đất ở của dự án để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định.