Vĩnh Phúc đấu giá 13 ô đất tại huyện Yên Lạc, khởi điểm từ 22 triệu đồng/m2

13 ô đất tại xứ đồng Cái Ngang, thôn Đồng Lạc, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, có tổng diện tích 1.380 m2.

Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Yên Lạc .

Cụ thể là quyền sử dụng 13 ô đất tại xứ đồng Cái Ngang, thôn Đồng Lạc, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Các thửa đất có tổng diện tích 1.380 m2 với mức giá khởi điểm từ 22 đến 24 triệu đồng/m2.

 

STT

Khu vực,vị trí, ký hiệu ô đất đấu giá

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm

Tiền bán hồ sơ (đồng/hs)

Tiền đặt trước (đồng/ô)

đông/ m2

đông/ô

I.Tại xứ đồng Cái Ngang, thôn Đồng Lạc, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc ( 13 ô);

1

D1

102

24.000.000

2.448.000.000

500.000

475.000.000

2

D2

108

22.000.000

2.376.000.000

500.000

475.000.000

3

D3

108

22.000.000

2.376.000.000

500.000

475.000.000

4

D4

108

22.000.000

2.376.000.000

500.000

475.000.000

5

D5

108

22.000.000

2.376.000.000

500.000

475.000.000

6

D6

108

22.000.000

2.376.000.000

500.000

475.000.000

7

D7

108

22.000.000

2.376.000.000

500.000

475.000.000

8

D8

108

22.000.000

2.376.000.000

500.000

435.000.000

9

D9

108

22.000.000

2.376.000.000

500.000

435.000.000

10

D10

108

22.000.000

2.376.000.000

500.000

435.000.000

11

D11

108

22.000.000

2.376.000.000

500.000

435.000.000

12

D12

99

22.000.000

2.178.000.000

500.000

435.000.000

13

D13

99

23.000.000

2.277.000.000

500.000

435.000.000

Tổng

1.380,0

 

30.663.000.000

 

 

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 5/4 đến hết 16h30 ngày 20/4 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên.

Khách hàng xem tài sản trong giờ hành chính các ngày 13/4 và ngày 14/4 tại xứ đồng Cái Ngang; và nộp tiền đặt trước trong ba ngày liên tục trước ngày mở cuộc đấu giá (trước 16h30 ngày 21/4) vào tài khoản ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên.

Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá vào ngày 20/4 và ngày 21/4 tại UBND xã Đồng Văn.

Công ty nhận phong bì phiếu trả giá trước 9h ngày 24/4 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu trả giá gián tiếp, gửi qua đường bưu điện theo phương thức trả giá lên cho tổng tài sản.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (công bố kết quả đấu giá) vào 14h30 ngày 24/4 tại hội trường nhà văn hóa xã Đồng Văn.

Thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên, địa chỉ số nhà 24 đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, điện thoại 02113861970/ 0912535999/ 0985545999/ 0362545999/ 0872535999/ 0838634888.

chọn
Hình ảnh đường Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển qua huyện Xuân Trường, Hải Hậu đang xây dựng
Tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển đang xây dựng qua huyện Xuân Trường, Hải Hậu thuộc địa bàn các xã Xuân Ninh, Xuân Kiên, Xuân Tiến, Xuân Hòa và Hải Nam.