Tags

Xây Dựng Trường Lớp

  • TP.HCM chú trọng giảm tải chương trình giáo dục

    TP.HCM chú trọng giảm tải chương trình giáo dục

    Giáo dục 17:00 | 31/08/2018

    UBND TP.HCM giao Sở GD-ĐT TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phân cấp quản lý giáo dục theo tinh thần tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Chú trọng giảm tải chương trình nhằm khắc phục tình trạng quá tải, nặng về lý thuyết, nhẹ về thực hành.
Tìm theo ngày
Xây Dựng Trường Lớp

Xây Dựng Trường Lớp