Xem xét đầu tư đường song hành đường Tân Vũ - Lạch Huyện tại Hải Phòng

Tuyến đường hai bên dọc đường Tân Vũ - Lạch Huyện với chiều dài khoảng 1,8 km, gồm hai làn đường tách biệt nằm hai bên đường, mỗi bên rộng 12 m. Tổng kinh phí dự kiến là 150 tỷ đồng.

Đường Tân Vũ - Lạch Huyện hiện nay. (Ảnh: Báo Đầu tư)

Theo Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng, Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc đầu tư xây dựng đường song hành đường Tân Vũ - Lạch Huyện.

Theo Bộ GTVT, đường Tân Vũ - Lạch Huyện (Quốc lộ 5C) đã được Bộ GTVT đầu tư quy mô 4 - 6 làn xe, cơ bản đáp ứng quy mô quy hoạch theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, TP Hải Phòng đến năm 2025.

Bộ GTVT cho rằng, việc đầu tư mở rộng hoàn thiện quy mô 6 làn xe (bề rộng 29,5 m) sẽ được xem xét khi có điều kiện về nguồn lực. Do hạng mục đường song hành trong khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải nằm ngoài phạm vi quy hoạch của tuyến Quốc lộ 5C nên thuộc trách nhiệm đầu tư của địa phương.

Vì vậy, Bộ GTVT đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng căn cứ hiện trạng, định hướng phát triển Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải để đánh giá sự cần thiết, sự phù hợp về đề xuất đầu tư của Tập đoàn Sao Đỏ, báo cáo UBND TP Hải Phòng xem xét, quyết định.

Trường hợp triển khai đầu tư đường song hành, Bộ GTVT đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cập nhật kết quả nghiên cứu của quy hoạch chung TP. Hải Phòng, Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, cầu Tân Vũ -  Lạch Huyện vào dự án đầu tư tuyến song hành nêu trên. Việc đấu nối với đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện phải bảo đảm theo quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, thời vừa qua, Tập đoàn Sao Đỏ đã gửi đề xuất đầu tư tuyến đường hai bên dọc đường Tân Vũ - Lạch Huyện với chiều dài khoảng 1,8 km, gồm hai làn đường tách biệt nằm hai bên đường, mỗi bên rộng 12 m. Tổng kinh phí dự kiến là 150 tỷ đồng.

Tập đoàn Sao Đỏ tự bỏ kinh phí đầu tư tuyến đường bên dọc tuyến đường lên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện và đề xuất hạch toán chi phí đầu tư tuyến đường nêu trên vào chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1) do Tập đoàn Sao Đỏ làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thành tuyến đường, Tập đoàn Sao Đỏ sẽ bàn giao về thành phố để quản lý và sử dụng chung.

chọn