(XSCM 8/4) Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay thứ 2 8/4/2019

KQ XSCM 8/4/2019 - Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút đã tìm ra dãy số may mắn trúng giải đặc biệt là 936940.

KQ XSCM 8/4/2019 - Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay

Kết quả xổ số Cà Mau (KQ XSCM 8/4/2019) được quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút.

Kì quay, KQ XSMN thứ 2 hôm nay, giải đặc biệt trùng khớp với 6 chữ số 936940. Giải nhất trị giá 30.000.000 đồng thuộc về khách hàng có tấm vé trùng với dãy số 82822. Dãy số 36960 trúng giải nhì trị giá 15.000.000 đồng.

(XSCM 8/4) Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay thứ 2 8/4/2019 - Ảnh 1.

Kết quả XSCM hôm nay. (Ảnh: XSCM).

Nguyên tắc giám sát việc vô hiệu hoá vé xổ số không bán hết

Đối với xổ số truyền thống: Giám sát việc thu hồi, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết (bao gồm cả vé chưa đưa vào lưu thông) đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về việc thu hồi vé xổ số truyền thống theo quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số.

Giám sát việc kiểm đếm vé tại trụ sở chính hoặc các địa điểm được bố trí để kiểm đếm vé, đối chiếu lập bảng kê, bao gói vé đã thu hồi.

Giám sát việc niêm phong vé, kí xác nhận vào tờ niêm phong hoặc bấm chì niêm phong đảm bảo việc niêm phong phải hoàn thành trước giờ quay số mở thưởng theo chế độ quy định.

Kiểm tra, giám sát việc tổng hợp số lượng vé bán không hết đã thu hồi của Công ty Xổ số kiến thiết, kí biên bản tổng hợp kết quả số lượng vé bán không hết đã thu hồi, xác định số lượng vé đã tiêu thụ, doanh thu tiêu thụ củatừng kì phát hành do Công ty Xổ số kiến thiết lập.

Đối với xổ số lô tô thủ công: Giám sát quá trình thu hồi, kiểm đếm cuống vé hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ công thu hồi, bảng kê tổng hợp số dự thưởng của từng đại lí xổ số và bảng kê tổng hợp do Công ty Xổ số kiến thiết lập.

Giám sát việc niêm phong cuống vé hoặc phần lưu vé xổ số lô tô thủ công thu hồi trước giờ quay số mở thưởng theo chế độ qui định, đảm bảo không cho phép bất kỳ đối tượng nào được đưa thêm cuống vé hoặc phần lưu, điều chỉnh, bổ sung bảng kê sau đã khi thu hồi.

Giám sát việc mở niêm phong rút cuống vé hoặc phần lưu vé xổ số lô tô thủ công trúng thưởng theo kết quả mở thưởng cho từng hạng giải; giám sát việc niêm phong lại cuống vé hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ công trước khi đưa vào lưu trữ.

Giám sát việc hoàn thành thu hồi và vô hiệu hóa vé xổ số lô tô thủ công bán không hết (nếu có yêu cầu thu hồi).

Giám sát, kiểm tra việc tổng hợp số lượng cuống vé hoặc phần lưu vé xổ số lô tô thủ công đã trúng thưởng theo kết quả mở thưởng cho từng loại giải (bao gồm cả số trúng thưởng từ bảng tổng hợp số dự thưởng hoặc bảng kê số dự thưởng của các điểm thu hồi ngoài trụ sở chính và đại lí xổ số xa các điểm thu hồi), kí biên bản xác nhận số vé đã bán và doanh thu bán vé xổ số lô tô thủ công trong kì, số vé xổ số lô tô thủ công trúng thưởng theo từng loại giải và giá trị trả thưởng của từng đợt phát hành.

Đối với xổ số biết kết quả ngay (xổ số cào, xổ số bóc): Giám sát việc hoàn thành công tác thu hồi, kiểm đếm vé bán không hết mà đại lí xổ số trả lại và vé chưa đưa ra lưu thông của cùng đợt phát hành khi vé hết thời hạn lưu hành.


chọn