14 dự án nhà ở đang thực hiện tại TP Phan Thiết và TX La Gi, tỉnh Bình Thuận

Theo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2025 vừa được UBND tỉnh Bình Thuận công bố, trong năm 2022, trên địa bàn TP Phan Thiết và TX La Gi có 14 dự án nhà ở đang triển khai đầu tư, xây dựng.