8 dự án nhà ở xã hội đang triển khai ở Bình Thuận

Theo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2025 vừa được UBND tỉnh Bình Thuận công bố, trong 2022, trên địa bàn tỉnh có 8 dự án nhà ở xã hội đang triển khai xây dựng.

 

chọn
Hà Nội duyệt nhiệm vụ quy hoạch Aeon Mall Hoàng Mai
Dự án Aeon Mall Hoàng Mai Giáp Bát sẽ được nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết trên khu đất hơn 8 ha. Hà Nội yêu cầu việc lập quy hoạch dự án phải đảm bảo gắn kết chặt chẽ với tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến đường sắt quốc gia và tuyến Monorail M2.