Bình Thuận dự kiến xây dựng gần 2.100 căn nhà ở xã hội trong năm nay

Trong năm nay, Bình Thuận dự kiến có khoảng 11.800 căn nhà ở được đầu tư xây dựng, trong đó có gần 2.100 căn nhà ở xã hội, với nguồn vốn cần để đầu tư hơn 990 tỷ đồng.

Một góc tỉnh Bình Thuận hiện nay. (Ảnh: Báo Đầu tư). 

Theo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 -  2025 vừa được UBND tỉnh Bình Thuận ban hành vừa qua, trong năm nay, tỉnh dự kiến có khoảng 11.800 căn nhà ở được đầu tư xây dựng, trong đó có gần 2.100 căn nhà ở xã hội.

Theo đó, chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu, diện tích sàn nhà ở, diện tích sàn nhà ở bình quân năm nay gồm diện tích nhà ở tối thiểu 8,8 m2 sàn/người; diện tích nhà ở khoảng 3.013 ha; diện tích nhà ở bình quân đạt 24 m2 sàn/người.

Tổng diện tích nhà ở thực hiện đầu tư xây dựng trong năm nay vào khoảng 129 ha; trong đó diện tích sàn nhà ở cần đầu tư xây dựng cho từng loại hình gồm nhà ở dân tự xây 7.945 căn, diện tích sàn hơn 95 ha; nhà ở tái định cư 376 căn, diện tích sàn hơn 3 ha; nhà ở xã hội 2.075 căn, diện tích sàn gần 13 ha và nhà ở thương mại 1.414 căn, diện tích sàn hơn 14 ha.

Tổng nhu cầu vốn thực hiện năm 2022 khoảng 7.417 tỷ đồng, trong đó, nhà ở dân tự xây gần 4.482 tỷ đồng; nhà ở tái định cư 317 tỷ đồng; nhà ở xã hội 992 tỷ đồng và nhà ở thương mại hơn 1.626 tỷ đồng.

Dự kiến diện tích đất ở phát triển nhà ở hơn 208 ha, trong đó, đất ở phát triển nhà ở dân tự xây dựng 159 ha; đất ở phát triển nhà ở tái định cư hơn 11 ha; đất ở phát triển nhà ở xã hội hơn 18 ha và đất ở phát triển nhà ở thương mại hơn 20 ha.

chọn