Bình Thuận: Dự kiến làm 80 ha sàn nhà ở thương mại với vốn 9.200 tỷ đồng trong 5 năm tới

Theo kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn sẽ có 80 ha sàn nhà ở thương mại với tổng mức đầu tư khoảng 9.200 tỷ đồng.

 Một góc tỉnh Bình Thuận hiện nay. (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản về kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025. 

Theo đó, tổng diện tích sàn nhà ở cần đầu tư xây dựng trong giai đoạn này là khoảng 666 ha. Trong đó, ở thương mại 80 ha; nhà ở tái định cư 49,5 ha; nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức 0,5 ha; nhà ở xã hội 59,5 ha; nhà ở dân tự xây 476 ha.

Tỉnh dự kiến tổng nhu cầu vốn thực hiện khoảng 37.468 tỷ đồng, trong đó, nhà ở thương mại khoảng 9.200 tỷ đồng; nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức khoảng 24 tỷ đồng; nhà ở xã hội khoảng 4.493 tỷ đồng; nhà ở tái định cư khoảng 2.327 tỷ đồng và nhà ở dân tự xây khoảng 21.425 tỷ đồng.

Dự kiến nguồn vốn phát triển nhà ở thương mại bằng nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng…; nhà ở riêng lẻ tự xây của các hộ gia đình bằng nguồn vốn của các hộ gia đình; vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng,… và một phần từ ngân sách Nhà nước để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

Theo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, dự kiến vốn ngân sách để đầu tư xây dựng nhà ở khoảng 1.370 tỷ đồng.

chọn
Cận cảnh hàng trăm ngôi nhà cần di dời để cải tạo kênh Tẻ tại TP HCM
Dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường kênh Tẻ với tổng chiều dài hơn 4 km, sẽ di dời 741 căn nhà.