21 dự án đủ điều kiện mở bán ở Hòa Bình

Vừa qua, Sở Xây dựng Hòa Bình đã công bố danh sách dự án bất động sản đủ điều kiện kinh doanh bất động sản, huy động vốn. Theo đó, có 21 dự án đủ điều kiện, nằm tại các huyện Lương Sơn, Tân Lạc, Đà Bắc, Cao Phong, Lạc Sơn và TP Hòa Bình.