Hòa Bình chuyển 116 ha đất rừng làm 5 dự án du lịch nghỉ dưỡng

Tỉnh đồng ý chuyển mục đích sử dụng 116,13 ha đất rừng để làm các dự án khu du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái tại TP Hòa Bình, huyện Tân Lạc, Mai Châu và Đà Bắc.

Mới đây, HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVII đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện loạt dự án bất động sản. 

Tỉnh đồng ý chuyển 23 ha rừng (thuộc tiểu khu 161, khoảnh 2, 5, gồm 65 lô) làm Khu nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái hồ Hòa Bình tại xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc. Chủ đầu tư dự án là CTCP đầu tư Lạc Hồng.

Ngoài ra, tỉnh cũng duyệt chuyển mục đích sử dụng 13,9 ha đất rừng tại vị trí tiểu khu 4912, các khoảnh 6, 7, 7a, gồm 54 lô tại xã Mông Hóa, TP Hòa Bình để thực hiện dự án Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái.

Với dự án Khu du lịch sinh thái cộng đồng kết hợp thương mại dịch vụ Bản Lác tại xã Chiềng Châu và xã Nà Phòn, huyện Mai Châu, tổng diện tích chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng là 17,75 ha. Vị trí chuyển mục đích sử dụng rừng tại tiểu khu 146a, khoảnh 5 gồm 13 lô; tiểu khu 149, khoảnh 3 gồm 8 lô. 

HĐND tỉnh cũng cho phép chuyển 40,55 ha đất rừng tại vị trí tiểu khu 46, khoảng 21 gồm 42 lô, xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc sang mục đích sử dụng khác để thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Sơn Cước Hòa Bình.

Cũng tại huyện Đà Bắc, 20,93 ha rừng tại tiểu khu 41, khoảnh 17 gồm 39 lô; tiểu khu 42, khoảnh 16 gồm hai lô thuộc xã Hiền Lương được điều chuyển sang mục đích sử dụng khác để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái TIAMO.

Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng thông qua Nghị quyết về danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2022 tại Hòa Bình.

Theo đó, tổng số danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế -xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng (thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất) là hai dự án, với tổng diện tích thu hồi 246,06 ha.

Trong đó, đất trồng lúa 77,76 ha; đất khác như đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng sản xuất, đất ở,... là 168,3 ha.

Danh mục các dự án cần thu hồi đất (thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất) năm 2022 trên địa bàn tỉnh (bổ sung lần 3) là 11 dự án, với tổng diện tích thu hồi 68,3 ha.

Cụ thể gồm: Đất trồng lúa 18,12 ha; đất khác (các loại đất còn lại như đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng sản xuất, đất ở,...) 50,18 ha.

chọn
Cầu Long Kiểng tái khởi động sẽ góp phần khơi thông tuyến đường trục khu nam Sài Gòn
Việc tái khởi động cầu Long Kiểng sẽ là cú hích để huyện Nhà Bè hoàn thành thêm 3 cây cầu mới cùng tuyến, từ đó đẩy nhanh tiến độ mở rộng đường Lê Văn Lương, góp phần tăng năng lực lưu thông cho khu vực phía nam TP HCM.