277 ha cây trồng tại 8 tỉnh bị phá hoại do châu chấu tre lưng vàng

Diện tích nhiễm châu chấu tre lưng vàng gây hại từ đầu năm đến nay là 277 ha (thấp hơn 566,3 ha so với cùng kì năm trước), nhưng các địa phương phải nắm chắc tình hình phát sinh gây hại của loài châu chấu này để có biện pháp phòng trừ hiệu quả, không để gây hại trên diện rộng, theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có văn bản gửi Thủ tướng về tình hình châu chấu tre lưng vàng và châu chấu sa mạc.

Cho đến nay, châu chấu tre lưng vàng đã gây hại chủ yếu tại 8 tỉnh (Sơn La, Điện Biên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Quảng Ninh và Thanh Hóa). 

Diện tích nhiễm châu chấu tre lưng vàng gây hại từ đầu năm đến nay là 277 ha (thấp hơn 566,3 ha so với cùng năm trước), chủ yếu trên tre luồng và một phần nhỏ diện tích cây nông nghiệp (ngô).

Thời gian từ tháng 6 đến tháng 7 châu chấu tre lưng vàng có hiện tượng di trú từ Trung Quốc, Lào vào Việt Nam, cụ thể đầu tháng 6 châu chấu tre lưng vàng di trú từ Lào sang địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Từ ngày 20/7 di trú từ Trung Quốc sang Điện Biên, diện tích nhiễm khoảng 60 ha nhưng kể từ ngày 23/7 đến nay không còn châu chấu do chúng lại bay trở lại Trung Quốc.

Trước tình hình đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Cục Bảo vệ thực vật cùng với các địa phương thường xuyên nắm chắc tình hình phát sinh gây hại của loài châu chấu này để có biện pháp phòng trừ kịp thời. 

Trong thời gian qua, hầu hết các địa phương đã chủ động công tác điều tra phát hiện và phòng trừ hiệu quả, không để gây hại trên diện rộng.

Nhất là các địa phương giáp biên giới tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của Trung Quốc, Lào để nắm bắt thông tin và hợp tác trong việc phối hợp phòng trừ châu chấu tre lưng vàng, lưu ý cập nhật vấn đề di trú của các đàn châu chấu qua lại hai bên để có biện pháp phòng chống kịp thời. 

Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các địa phương chủ động kiểm tra, phát hiện và phòng chống kịp thời, hiệu quả đối với loài châu chấu này. 

chọn