Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý nhất.
 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm - Ảnh 1.

Phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm có địa giới chủ yếu hai bên khu vực cống Chèm. (Nguồn ảnh: Google).

1. Đường nối Thụy Phương vào KCN Nam Thăng Long

Tuyến đường nối Thụy Phương vào KCN Nam Thăng Long dài khoảng 1,2 km. Đây là tuyến đường nối tiếp đường qua phường Đông Ngạc từ phố Thượng Thụy.

Tuyến đường này đi từ đường Thụy Phương qua sông Nhuệ (khu vực xây cầu theo qui hoạch nằm giữa hai cống trên sông Nhuệ hiện tại).

 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm - Ảnh 2.

Tuyến đường từ Thụy Phương vào KCN Nam Thăng Long nhìn trên bản đồ. (Nguồn ảnh: Google).

 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm - Ảnh 3.

Tuyến đường theo qui hoạch (màu xanh) sẽ nối tiếp đường từ Thượng Thụy đến Thụy Phương (màu đỏ).

 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm - Ảnh 4.

Theo qui hoạch, đường sẽ đi qua khu vực nghĩa trang Thụy Phương.

 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm - Ảnh 5.

Tuyến đường cắt qua sông Nhuệ và hướng về KCN Nam Thăng Long.

 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm - Ảnh 6.

Tuyến đường dài hơn 1km này sẽ rút ngắn quãng đường từ Thụy Phương đến KCN Nam Thăng Long thay vì đi cống chèm như hiện tại.

2. Tuyến đường từ ĐH Mỏ Địa chất vào KCN Nam Thăng Long

Tuyến đường này trên thực tế là đường nối KCN Nam Thăng Long với đường Hoàng Quốc Việt kéo dài theo qui hoạch và một phần đường nối ĐH Mỏ Địa chất vào KCN Nam Thăng Long.

Tuyến đường dài khoảng 1,4 km và đã thi công từ nhiều năm trước nhưng chậm tiến độ. Đoạn qua KCN Nam Thăng Long đã thảm nhựa và làm dải phân cách.

3 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm - Ảnh 7.

Tuyến đường có một phần là đường nối sang ĐH Mỏ Địa chất. (Nguồn ảnh: Google).

3 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm - Ảnh 8.

Đoạn tuyến này qua địa bàn phường Thụy Phương đã có cốt nền, nhưng chậm tiến độ nhiều năm qua.

3 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm - Ảnh 9.

Đoạn qua KCN Nam Thăng Long đã thảm nhựa.

3 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm - Ảnh 10.

Tuyến có một phần (màu xanh) thuộc dự án đường từ ĐH Mỏ Địa chất vào KCN Nam Thăng Long đang thi công.

3 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm - Ảnh 11.

Một phần đường (màu xanh) thuộc địa giới phường Thụy Phương đang thi công.

3. Đường nối Học viện Tài chính sang KCN Nam Thăng Long

 Theo qui hoạch, đoạn tuyến này dài khoảng 1,1km. Ở địa giới phường Thụy Phương, tuyến bắt đầu từ bờ Tây sông Nhuệ (qui hoạch sẽ có cầu sang Học viện Tài chính), đi qua phố Tân Phong sang KCN Nam Thăng Long.

Thực tế, một phần của tuyến ở KCN Nam Thăng Long đã xây dựng cùng với KCN này.

3 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm - Ảnh 12.

Sờ đồ tuyến đường nối Học viện Tài chính với KCN Nam Thăng Long. (Nguồn ảnh: Google).

3 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm - Ảnh 13.

Tuyến đường trên thực tế ở phía sau Học viện Tài chính, cắt qua sông Nhuệ sang KCN Nam Thăng Long.

3 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm - Ảnh 14.

Tuyến đường cũng giao cắt với đường nối KCN Nam Thăng Long với Hoàng Quốc Việt kéo dài như nêu trên.

3 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm - Ảnh 15.

Tại địa bàn phường Thụy Phương, đường bắt đầu từ bờ Tây sông Nhuệ (bìa trái).