Agribank đấu giá mảnh đất ở hơn 960 m2 tại TP Thủ Đức, TP HCM

Mảnh đất thuộc thửa đất số 751, 752, 580, tờ bản đồ số 46, tại phường Phú Hữu, Quận 9 (TP Thủ Đức), TP HCM có tổng diện tích 1.544,8 m2 (966,3 m2 đất ở đô thị, 587,5 m2 đất trồng cây lâu năm).

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh 3 vừa ra thông báo đấu giá tài sản thế chấp.

Cụ thể là toàn bộ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 751, 752, 580, tờ bản đồ số 46, tại phường Phú Hữu, Quận 9 (TP Thủ Đức), TP HCM với tổng diện tích 1.544,8 m2 (966,3 m2 đất ở đô thị, 587,5 m2 đất trồng cây lâu năm).

 

 Thông tin các thửa đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).

 

Tổng giá khởi điểm là hơn 49,76 tỷ đồng; bước giá 20 triệu đồng; tiền đặt trước tham gia đấu giá hơn 4,97 tỷ đồng; tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng.

Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày 13/3 đến hết ngày 31/3 tại Văn phòng giao dịch Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt - chi nhánh TP HCM.

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá trong ba ngày làm việc từ ngày 29/3 đến hết ngày 31/3 vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt – chi nhánh TP HCM.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính từ ngày 30/3 đến hết ngày 31/3.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá vào 9h ngày 3/4 tại Văn phòng giao dịch Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt - chi nhánh TP HCM.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên. Khách hàng tham gia đấu giá đồng thời đối với hai tài sản nêu trên.

Thông tin liên hệ: Tổ chức đấu giá tài sản Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt - chi nhánh TP HCM, địa chỉ số 292 (Tầng 3) Ung Văn Khiêm, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM, điện thoại 028.6270.4858; Phòng Tín dụng - Agribank chi nhánh 3, địa chỉ 112 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM, số điện thoại 093.5857.456.

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030
Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh được quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2050. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.