Long An đấu giá mảnh đất ở hơn 1.000 m2 tại TP Tân An, khởi điểm gần 13 tỷ đồng

Mảnh đất ở tại Ấp 3, xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An, tỉnh Long An, có diện tích 1.334,1 m2.

Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự TP Tân An

Cụ thể là quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 106, tờ bản đồ số 3, tại Ấp 3, xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An, tỉnh Long An. Mảnh đất có diện tích 1.334,1 m2 (trong đó diện tích chỉ giới đường đỏ đường Đỗ Trình Thoại là 46,1 m2, diện tích chỉ giới xây dựng đường Đỗ Trình Thoại là 116,6 m2); mục đích sử dụng làm đất ở nông thôn.

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là hơn 12,9 tỷ đồng; tiền đặt trước hơn 2,58 tỷ đồng; tiền mua hồ sơ 500.000 đồng/hồ sơ.

Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính từ ngày 27/2 đến 16h ngày 4/4. Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính từ ngày 27/2 đến 16h ngày 4/4.

Địa điểm đăng ký tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ số 276, Quốc Lộ 62, Phường 2, TP Tân An, Long An.

Thời gian nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ ngày 4/4 đến 16h ngày 6/4. Cuộc đấu giá được tổ chức lúc 9h ngày 7/4.

chọn
DIC Group thay Tổng Giám đốc trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên
DIC Group vừa miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Văn Tăng theo nguyện vọng cá nhân của lãnh đạo này. Người được bầu vào vị trí thay thế là ông Nguyễn Quang Tín, một Phó Tổng Giám đốc của doanh nghiệp.