Ba cụm công nghiệp hơn trăm ha tại Thanh Hóa sẽ đi vào hoạt động giai đoạn 2023 - 2024

CCN Thọ Minh tại huyện Thọ Xuân, CCN Thượng Ninh thuộc huyện Như Xuân và CCN Hợp Thắng tại  huyện Triệu Sơn có tổng quy mô 108 ha.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành ba văn bản về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp (CCN) Thọ Minh, huyện Thọ Xuân; CCN Thượng Ninh, huyện Như Xuân và CCN Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn.

Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Thọ Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa do CTCP Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

Tháng 4/2023 - 8/2023 sẽ hoàn thành GPMB, bàn giao mặt bằng. Tháng 9/2023 đến tháng 7/2024 hoàn thiện hồ sơ xin thuê lại đất và cấp phép xây dựng,...

Đến tháng 9/2024, sẽ hoàn thành công trình mời nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Năm 2024 - 2025 thu hút các nhà đầu tư lấp đầy khoảng 50%, đến hết năm 2025 lấp đầy khoảng 100%.

Dự án được thành lập vào tháng 6/2017 có diện tích 18 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 150 tỷ đồng. Theo quyết định ban đầu, dự kiến khởi công công trình vào năm 2017, hoàn thành và đi vào hoạt động vào năm 2019.

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn do Công ty THHH Đầu tư Trường Đại Lộc làm chủ đầu tư.

Tỉnh điều chỉnh về tiến độ dự án, trong đó đến tháng 9/2023 sẽ hoàn thành hồ sơ và thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng. Từ tháng 7/2023 đến tháng 10/2023 hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án, các hạng mục công trình.

Từ tháng 11/2023 đến tháng 7/2024 sẽ hoàn thành xây dựng các hạng mục công trình và tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp vào thực hiện thủ tục đầu tư. 

CCN Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn được thành lập từ năm 2020 với diện tích khoảng 70 ha và tổng số vốn khoảng 525 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Thượng Ninh, huyện Như Xuân do Công ty THHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Minh Nguyên làm chủ đầu tư.

Về tiến độ, tỉnh điều chỉnh đến hết quý IV/2022 chủ đầu tư sẽ hoàn thành các thủ tục đầu tư và thuê đất với nhà nước. Từ quý I/2023 đến hết quý IV/2023 sẽ hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và thu hút dự án thứ cấp vào cụm công nghiệp khi đủ điều kiện.

CCN Thượng Ninh có quy mô diện tích 20 ha, tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng. Theo quyết định ban đầu, trong quý I/2020, sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đầu tư, xây dựng, quy hoạch chi tiết, thiết kế cơ sở, GPMB, giao đất; trước tháng 12/2020 sẽ hoàn thành dự án đưa vào sử dụng.

Với lần điều chỉnh này, UBND tỉnh yêu cầu ba chủ đầu tư lập và trình cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án; lập và phê duyệt quy chế cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

Ngoài ra, các chủ đầu tư cần báo cáo Sở Công Thương kết quả thực hiện của từng mốc tiến độ thực hiện dự án (chậm nhất 15 ngày sau khi hết thời hạn của từng mốc tiến độ) và thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường.

chọn
Chân dung doanh nghiệp đề xuất KĐT hơn 3.600 tỷ ở Khánh Hoà: Thành lập bởi VinaCapital, chủ dự án 180 ha ở Nha Trang
Vừa qua, liên danh Đô thị Vĩnh Thái đã đề xuất đầu tư khu đô thị gần 500 ha tại huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hoà. Vĩnh Thái tiền thân là doanh nghiệp nằm dưới sự quản lý của quỹ đầu tư VinaCapital, được biết đến là chủ đầu tư của Khu đô thị Mỹ Gia tại TP Nha Trang.