Thanh Hóa sắp đấu giá 158 dự án khu dân cư, tái định cư

Thanh Hóa bổ sung 158 dự án vào danh mục đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022, chủ yếu là diện tích tại các khu, điểm dân cư, tái định cư.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có phê duyệt bổ sung, điều chỉnh, đưa ra khỏi danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn. 

Theo đó, tỉnh bổ sung 158 dự án vào danh mục đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022. Tổng diện tích đất theo quy hoạch là 171,19 ha; diện tích đất thực hiện đấu giá là 42,68 ha. Tổng số tiền sử dụng đất dự kiến thu khoảng 1.470,3 tỷ đồng; sau khi trừ giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật còn 1.092,5 tỷ đồng. 

158 dự án tập trung tại các huyện Thiệu Hóa, thị xã Bỉm Sơn, huyện Thọ Xuân, Hà Trung, Ngọc Lặc, Vĩnh Lộc, Hậu Lộc, Yên Định, Cẩm Thủy, Như Thanh, Thạch Thành và Triệu Sơn.

Trong đó, các dự án mới gồm Khu dân cư mới xã Liên Lộc, Khu dân cư Minh Thanh, huyện Hậu Lộc; Khu tái định cư Xuân Lam, Khu dân cư chợ Phủ Thọ, Khu dân cư Khe Vàng, Khu dân cư thôn Bàn Lai, Khu dân cư Đồng Bỏ, Đồng Lũy tại huyện Thọ Xuân; hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và khu dân cư mới xã Hà Lĩnh, xã Hà Long, huyện Hà Trung;...

Các dự án chuyển tiếp như Khu dân cư và dịch vụ thương mại phố Lê Thánh Tông, mặt bằng quy hoạch làng Lương Thiện, thôn Trung Tâm, huyện Ngọc Lặc; Khu dân cư nông thôn xã Hải Lộc, xã Mỹ Lộc, Triệu Lộc, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc; một số mặt bằng quy hoạch tại huyện Yên Định; đấu giá đất thương mại dịch vụ (vị trí đất Công ty Lam Ngọc cũ), thị xã Bỉm Sơn; đấu giá các ô đất còn ại của khu TĐC xã Tân Châu (khu Ao kho), khu đô thị phía Tây Bắc, huyện THiệu Hóa;...

Ngoài ra, Thanh Hóa cũng quyết định đưa 270 dự án ra khỏi danh sách đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022. Danh sách này chủ yếu là các khu dân cư, xen cư, xen kẹt tại TP Thanh Hóa, huyện Thiệu Hóa, Quảng Xương, thị xã Nghi Sơn,...

chọn
Thủ tướng đề nghị thông xe toàn tuyến Vành đai 3 TP HCM vào tháng 6/2025, nghiên cứu xây dựng Vành đai 4
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị 4 tỉnh, thành phố có tuyến Vành đai 3 TP HCM đi qua phối hợp để giải phóng mặt bằng, khởi công dự án vào 6/2023, cơ bản thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào tháng 6/2025, hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 6/2026.