Thanh Hoá chấp thuận lập quy hoạch 7 khu đô thị, dân cư 460 ha tại huyện Thọ Xuân

Tỉnh Thanh Hoá đồng ý cho UBND huyện Thọ Xuân nghiên cứu phương án quy hoạch chi tiết tại khu vực đô thị mới Lam Sơn - Sao Vàng gồm 7 vị trí với tổng diện tích 463,4 ha.

Mới đây, UBND huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá đã có công văn xin chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Trung tâm hành chính mới huyện Thọ Xuân và các khu dân cư, tái định cư khu vực Lam Sơn - Sao Vàng. 

Về vấn đề này, UBND tỉnh thống nhất chủ trương để UBND huyện Thọ Xuân nghiên cứu phương án quy hoạch chi tiết tại khu vực đô thị mới Lam Sơn - Sao Vàng gồm 7 vị trí với tổng quy mô 463,4 ha.

Cụ thể gồm quy hoạch chi tiết Khu đô thị Trung tâm hành chính mới huyện Thọ Xuân tại đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, diện tích khoảng 350 ha.

5 khu dân cư mới thuộc ranh giới Quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng là Khu dân cư thôn Bàn Lai, xã Xuân Phú (vị trí số 3, diện tích khoảng 60 ha); Khu dân cư thôn Đá Dựng, xã Xuân Phú (vị trí số 5, diện tích khoảng 3,4 ha); Khu dân cư tại thị trấn Lam Sơn (vị trí số 7, diện tích khoảng 10 ha); Khu dân cư tại xã Thọ Lâm (vị trí số 8, diện tích khoảng 20 ha); Khu dân cư Đồng Bông, thị trấn Lam Sơn (vị trí số 9, diện tích khoảng 20 ha).

Diện tích và ranh giới được xác định cụ thể theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng được duyệt và phù hợp với hiện trạng khu vực.

Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hoá cũng chấp thuận cho UBND thị xã Nghi Sơn lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hai khu đô thị mới quy mô 318 ha.

Thứ nhất là Khu đô thị mới phía Tây đường ven biển tại phường Hải An, phường Tân Dân và phường Hải Lĩnh. Khu đô thị này giáp hành lang đường ven biển, đường quy hoạch và dân sinh, giáp khu dân cư hiện trạng. Diện tích lập quy hoạch khoảng 150 ha.

Thứ hai là Khu đô thị mới phía Đông Quốc lộ 1A tại xã Hải Ninh và phường Hải An với quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 168 ha và giáp khu dân cư, hành lang đê biển Hải Ninh và đường theo quy hoạch. 

 

chọn