Tags 5 kết quả được gắn tag "bà Trần Ngọc Bích - Giám đốc Tân Hiệp Phát"

bà Trần Ngọc Bích - Giám đốc Tân Hiệp Phát

Trần Ngọc Bích - Cập nhật thông tin, hoạt động mới nhất về nữ doanh nhân Trần Ngọc Bích - Giám đốc Tân Hiệp Phát.

Trần Ngọc Bích là ai? Một số chia sẻ tâm đắc trong việc quản trị doanh nghiệp từ công ty gia đình lên doanh nghiệp tỷ USD khiến nhiều người quan tâm.

Xem thêm
Tìm theo ngày
chọn